Textualitat i traducció

• Estudis contrastius entre diverses llengües i a nivells diferents: fonològic, lèxic, semàntic, morfològic, sintàctic, textual i pragmàtic.

• Retòrica contrastiva en diverses llengües: comparació del funcionament de diferents gèneres textuals (tècnics, jurídics, etc.) en diverses llengües.

• Traducció de la variació lingüística en diverses llengües i cultures i en diverses varietats de traducció (textos literaris, audiovisuals, etc.): to, dialecte social, dialecte geogràfic, etc.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Lupe Romero, Miquel Edo

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B