Societat, política i relacions internacionals de l'Àsia Oriental

• Estructura social i de la població de l'Àsia Oriental.

• Mecanismes de desigualtat de gènere i de la seva reproducció en les societats de l'Àsia Oriental.

• Migració interna i internacional en les societats de l'Àsia Oriental. Diàspora i transnacionalisme de l'Àsia Oriental.

• Construcció d'identitats i ciutadania.

• Família i relacions socials.

• Polítiques socials: treball, educació, salut, habitatge i sistema de benestar.

• La diversitat ètnica de l'Àsia Oriental, les polítiques de gestió de la identitat de l'Àsia Oriental i la seva evolució.

• Evolució dels sistemes polítics de l'Àsia Oriental.

• Dinàmica de la regió en les relacions internacionals.

• Processos i estructures polítiques i administratives: agents, institucions i organismes.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Joaquín Beltrán, Amelia Sáiz, Blai Gurané, Zhou Minkang, Artur Lozano, Irene Masdeu Torruella.

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

 

Campus d'excel·lència internacional U A B