Seguiment del progrés

PROVA DE SEGUIMENT 2020-2021

Cada any es fa una avaluació del progrés dels doctorands mitjançant una prova de seguiment. És imprescindible superar-la per poder continuar els estudis de doctorat.

Data: 9 de setembre de 2021

La prova es farà per TEAMS amb la vostra adreça de correo institucional.

Horari

Primer 
Segon
Tercer
Quart i Cinquè

Aspectes avaluables: la comissió del programa de doctorat ha acordat que els doctorands han de fer una presentació oral de l’evolució de la tesi, d’un màxim de 10 minuts, basada en l’informe escrit que han lliurat prèviament.

 

Documentació per a la prova de seguiment

Cal enviar aquesta informació del 28 de juny al 21 de juliol de 2021 a Natalia.Estremera@uab.cat

 

a) Documentació per a la prova de seguiment

☐ Informe escrit: format pdf, màxim de 2 pàgines incorporant la llista de les activitats de formació que han realitzat el curs 2020 -2021 (cal seguir el MODEL D'INFORME DEL DOCTORAND)

☐ Currículum actualitzat: en format pdf seguint el model del CV de l’apartat de doctorands de la web del Programa). Els doctorands del Programa han de tenir activat i/o actualitzat el seu perfil a l’esmentat apartat de la web, mitjançant aquest aplicatiu en línia.

☐ Acreditació dels mèrits al·legats: còpia escanejada) de tots els certificats que justifiquen els mèrits al·legats.
El doctorand haurà de desar el seu informe i els certificats escanejats dels mèrits al·legats a la seva carpeta virtual a SIGMA

b) Documentació que els directors han de lliurar abans del 19 de juliol a natalia.estremera@uab.cat)

☐ Informe signat pel director signat: abans de la prova de seguiment el director o directors de tesi (amb el vistiplau del tutors) han d’emetre un informe confidencial sobre el progrés del doctorand, després d’haver llegit l’informe de seguiment d’aquest. Cal fer servir aquest MODEL D'INFORME DEL DIRECTOR. Així mateix, el director haurà de desar el seu informe a la carpeta virtual del doctorand a SIGMA.
Informació sobre l’activitat formativa dels alumnes del RD99/2011.
Trobareu informació sobre l’activitat formativa a la web de doctorat.

Campus d'excel·lència internacional U A B