Rui Feng

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi: Los antropónimos motivados transparentes en la traducción novelística de castellano, francés e inglés a chino
Director/a: Dr. Miquel Edo Julià
Data d'inscripció de la tesi: 2015/05/17
Tesi europea: NO
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

Els noms propis són etiquetes nascudes i arrelades en una determinada cultura, portadores, per tant, més enllà de la seva funció designativa, d'una càrrega etnolingüística. A més, en l'àmbit literari, i sobretot en gèneres com la literatura infantil o juvenil o la fantàstica, poden transmetre una alusividad o semanticitat relativa, per exemple, a les particularitats físiques o caracterials del personatge. En aquest cas, el nom proprio conté pistes o picades d'ullet deixats en general de forma voluntària i conscient per l'autor i rellevants per a la comprensió per part del receptor. Els noms propis motivats han despertat l'interès tant dels lingüistes, que han intentat definir i sistematitzar la seva naturalesa i tipologia, com dels traductòlegs, que han intentat afrontar les dificultats que comporta la seva traducció. No obstant això, encara no hi ha cap treball sistemàtic sobre la seva traducció de les llengües occidentals al xinès. Objectiu de la nostra tesi seria, doncs, concretament, la traducció dels antropònims (noms de personatge) motivats transparents (aquells en què la picada d'ullet és evident, podent ser captat per qualsevol tipus de lector, no només pel més culte) de les llengües occidentals, amb especial atenció al castellà, francès i l'anglès, al xinès. La investigació s'estructuraria en tres parts. En primer lloc, un estat de la qüestió, és a dir, un resum de la bibliografia existent, tant a la Xina com al món occidental, sobre noms proprios en general i, principalment, sobre traducció de noms propis. En segon lloc, elaborarem un corpus de noms propis literaris motivats transparents i les seves respectives traduccions al xinès, per tot seguit analitzar els condicionants i les tècniques d'aquestes. Finalment, intentarem fer les nostres pròpies aportacions sobre el tema, dit d'una altra manera, farem recomanacions sobre quina seria la metodologia de traducció que podria ajudar a millorar els resultats obtinguts fins a la data en el terreny que ens ocupa.

Becari: No
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2015/11/26

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos literaris
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: -
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.): Rui, Feng. ¿Por qué no se traducen los nombres propios al chino? Una aproximación al tratamiento de los nombres propios transparentes en la traducción literaria al chino. IX Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació, Estudis Interculturals y Estudis de l'Àsia Oriental, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 29.06.2018.

Rui, Feng. La traducción de los nombres humorísticos en Don Quijote de la Mancha. I Congreso Internacional Interdisciplinar El Humor Verbal: evolución y tendencias, Universidad de Burgos, Burgos, del 11-13.07.2018.

Campus d'excel·lència internacional U A B