Marta Bosch Baliarda

 
Doctorands / Doctorandes
Títol de la tesi: SmartSign Language on connected TV
Director/a: Dra. Pilar Orero, Dra. Olga Soler Vilageliu.
Data d'inscripció de la tesi: 2015/01/26
Tesi europea:
Idioma de la tesi: Anglès
Resum:

Els darrers avenços tecnològics han permès un augment considerable en la transmissió i difusió de continguts informatius, socials i culturals per mitjans diferents. Els nous formats de televisió (Televisió Digital –DTV, i el més recent HybridBroadcast-Broadband -HbbTV), formats mixtos que integren la difusió televisiva amb l’accés a internet, permeten un alt grau de personalització dels continguts. Aquesta possibilitat té una rellevància extraordinària per aconseguir una de les fites més importants en la difusió de la informació: que aquesta sigui accessible per tothom. 
L’objectiu d’aquesta tesidocotoralés contribuir a la definició de criteris de qualitat estàndard per l’emissió de la llengua de signes per televisió, donada la manca de recerca prèvia sobre aquest tema (Matamala & Orero, 2009; Orero, 2011; Remael et al 2012). El propòsit d’aquest projecte és millorar la qualitat de la transmissió de continguts establint tant els paràmetres de disseny de pantalla per la percepció òptima de la LS (divisió en subpantalles, mida i pla de l’intèrpret, característiques ideals de l’intèrpret) com els components de personalització del servei de manera realista i acurada (mida de la subpantalla de l’intèrpret, velocitat de reproducció de la retransmissió signada).
Per complir amb aquest objectiu caldrà no solament repassar a fons l’estat de la qüestió sobre elstemes estudiats sinó també treballar amb els col·lectius implicats, especialment, les intèrprets de llengües de signes que treballen en l’àmbit televisiu i el col·lectiu d’usuaris sords signants. El públic a qui anirà dirigit aquest tipus de producte.

Becari: No
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2014/05/30

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: -
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.):

-

Campus d'excel·lència internacional U A B