Mario Malo Sanz

 
Doctorands / Doctorandes
IMG
Títol de la tesi: Génesis, desarrollo y características de la sociedad civil japonesa y su proceso de internacionalización en España.
Director/a: Dr. Blai Guarné Cabello
Data d'inscripció de la tesi: 2016/05/25
Tesi europea: SI
Idioma de la tesi: Castellà / Anglès / Japonès
Resum:

Els vuit anys transcorreguts des del triple desastre de març de 2011 al Japó proporcionen una perspectiva temporal prou àmplia per interpretar les dinàmiques d'articulació de la societat civil i la publicitat pública japonesa davant d'aquests esdeveniments.
La investigació planteja una aproximació crítica a les institucions i les pràctiques socials responsables de la producció i el desenvolupament de la dimensió cívica de la solidaritat com a discurs ideològic que s'estructura d'una manera transversal en el Japó contemporani i que s'expandeix amb la internacionalització de l' societat civil japonesa.

Becari: No
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2015/11/25

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: -
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: -
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental: Cultura, pensament i interculturalitat de l'Àsia Oriental
Línia secundària de recerca: Societat de l'Àsia Oriental
Estades predoctorals de recerca: Institut Japonès d'Idiomes per a investigadors de la Fundació Japó, Kansai, 2017-2018.
Universitat de Ritsumeikan (Kyôto) el 2016.
La investigació es manté a l'Escola d'Estudis Orientals i Africans (SOAS) al Centre d'Investigació del Japó (JRC) a Londres en 2015
Publicacions: Malo Sanz M. "Breve recorrido por el emprendimiento social en Japón: del Japón premoderno hasta el
Tôhoku posFukushima", Revista Mirai, Universidad Complutense de Madrid, (en prensa).
Malo Sanz, M., Traducción de los Ukiyo-e de Kobayashi Norihide y Okura Koto, Madrid, Museo Naval, 2018.
Malo Sanz, M., Traducción de las cartas de Sizuko Takizawa, Madrid, Museo Naval, 2018.
Malo Sanz, M., Traducción de las cartas de Heihachirô Tôgô, Madrid, Museo Naval, 2017.
Malo Sanz, M., "⾶ ん で The The, El modelo Flying Geese en los años 60 y 70 del desarrollo económico
japonés", Revista Ecos de Asia, No.35, diciembre de 2016.
Malo Sanz, M., "Sarashina Nikki", Revista Ecos de Asia, No.25, febrero de 2016.
Malo Sanz, M., "Grotesque" Revista Ecos de Asia, No.22, noviembre de 2015.
Malo Sanz, M., "El año de Saeko" Revista Ecos de Asia, No.21, octubre de 2015.
Malo Sanz, M., "Sobre el desarrollo personal de 道 en Japón", Revista Ecos de Asia, No. 18. 2015.
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.):

2020 Conferencia en el Coloquio "Fukushima. Respuesta de la sociedad civil japonesa frente al desastre" en
Casa Asia Madrid
2019-VII Congreso internacional del Grupo de investigación Japón "La figura del social entrepreneur como
nuevo elemento vertebrador del Tōhoku post-Fukushima: El caso de Hasekura 2.0."
2019-Ayuntamiento de Zaragoza “Hacia un nuevo paradigma energético y social en el Japón post-
Fukushima". Entendiendo el Japón contemporáneo a través de la obra de la artista Mari Ito: cultura, arte y
sociedad."
2018 XII Congreso AEJE, "El triple desastre de Fukushima como catalizador articulativo de la sociedad civil
japonesa en España".

Campus d'excel·lència internacional U A B