Luis Miguel Castillo Rincón

 
Doctorands / Doctorandes
Títol de la tesi: La aceptabilidad de las traducciones y la adquisición de la competencia traductora
Director/a: Dra. Amparo Hurtado Albir; Dr. Wilhelm Neunzig (Codirector)
Data d'inscripció de la tesi: 2011/01/19
Tesi europea: Si
Idioma de la tesi: Castellà
Resum: L’objectiu principal d’aquesta recerca és estudiar la acceptabilitat de les traduccions (qualitat de la traducció com a producte) i la seva relació amb el procés de adquisició de la competència traductora (ACT). S’insereix dins de la segona fase del projecte de recerca de PACTE, que consisteix en un simulacre d’estudi longitudinal amb una mostra d’estudiants del grau de traducció. Aquesta recerca sobre la acceptabilitat s’enfocarà en la evolució de la qualitat de les traduccions dels subjectes. Així mateix aquest estudi intentarà descriure els processos d’interiorització dels criteris d’acceptabilitat per la part d’aquells immersos en el procés de ACT.
Paraules claus: acceptabilitat, adquisició de la competència traductora, interiorització, estudiants de grau, simulacre d’estudi longitudinal
Becari: No
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2010/10/20

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Cognició en traducció i interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: Juliol-Setembre 2012 ZHAW- Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Departement Angewandte Linguistik (Wintenthur, Suïssa). Movilidad de estudiantes en programas de doctorado con Mención hacia la Excelencia. Ministerio de Educación
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.): Seminari: “I Seminari de especialització en didàctica de la traducció” Facultat de Traducció i d’Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona (2012) 
Organitzador: Grup de Recerca PACTE 
Participació: Organitzador, assistent.

Simposi: “III Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació, Estudis Interculturals i Estudis d'Àsia Oriental” 
Lloc (any): Facultat de Traducció i d’Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona (2012) 
Organitzador: Departament de Traducció i d’Interpretació 
Participació: Organitzador 

Congrés: “I Congrés internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció/ VIII Congrés internacional de Traducció del Departament de Traducció i d’Interpretació
Lloc (any): Facultat de Traducció i d’Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona (2012) Organitzador: Grup de Recerca PACTE 
Participació: Organitzador 

Congrés: “4th Conference of the International Association for Translation and Intercultural Studies” 
Lloc (any): Queen's University Belfast (2012) 
Organitzador: IATIS (International Association for Translation and Intercultural Studies)
Participació: Assitent, ponent. Comunicació: “An exploratory study to validate the reliability of ‘Rich Points’ as a translation quality assessment procedure” 

“La evaluación de la aceptabilidad de las traducciones: un estudio exploratorio sobre la idoneidad de los puntos ricos para evaluar traducciones”
Castillo, Luis Miguel (2010). Publicat en: Dipòsit de Recerca de Catalunya – RECERCAT– 
(http://hdl.handle.net/2072/179692

Campus d'excel·lència internacional U A B