Linna Hu

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi: Estudio descriptivo de la traducción e interpretación jurídica del chino en Cataluña
Director/a: Dra. Carmen Bestue, Dra. Sara Rovira
Data d'inscripció de la tesi: 2014/01/14
Tesi europea:
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

L'objectiu principal d'aquesta tesi és oferir una visió panoràmica de la traducció i la interpretació jurídica del xinès a Catalunya. Donat el baix nombre de treballs en l'àmbit jurídic amb la combinació lingüística xinès-espanyol/català aquesta tesi es planteja com un treball descriptiu de la situació actual. La metodologia per la recollida de dades es basarà fonamentalment en un treball de camp en el qual la doctoranda contactarà amb els diferents actors implicats tals com consolats, jutjats, càmeres de comerç, empreses de traducció, notaries, despatxos d'advocats i traductors i intèrprets de l'àmbit jurídic. Aquesta tesi pot aportar els coneixements fundacionals sobre els quals en un futur es desenvolupin aspectes més concrets de la traducció i interpretació jurídica en aquesta combinació lingüística que li permetin apropar-se al grau de maduració científica en el qual es troben altres combinacions lingüístiques.

Becari: No
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2013/10/15

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos especialitzats
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: -
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: Llengua i literatura de l'Àsia Oriental
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.): -
Campus d'excel·lència internacional U A B