Laura Asquerino Egoscozábal

 
Doctorands / Doctorandes
IMG
Títol de la tesi: La formación de traductores japonés-español: situación actual y bases para un diseño curricular por competencias
Director/a: Dra. Amparo Hurtado Albir
Data d'inscripció de la tesi: 2016/02/16
Doctorat internacional: Universitat: Kobe University (神戸大学)
Tutor: Fumiko Fujinami
Tesi europea: NO
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

El principal objectiu és analitzar la situació actual de la formació de traductors del japonès a l’espanyol en el cas d’Espanya i establir bases per a un disseny curricular basat en competències. L’estudi que es realitzarà s’emmarca dins la recerca que fa el grup PACTE, de la UAB, sobre la competència traductora i la seva adquisició.

Per aconseguir aquest objectiu, s’estableixen els següents objectius específics:
a) Elaborar un marc conceptual per a l’ensenyament de la traducció japonès-espanyol
b) Recopilar informació sobre la situació actual de la formació de traductores amb la combinació lingüística japonès-espanyol a l’àmbit hispànic
c) Recollir documents acadèmics solament dels centres de formació d’Espanya que informen sobre dades com ara nivells de formació (grau o màster), assignatures que formen part del pla d’estudis i els seus programes, hores totals dedicades a cadascuna i proves avaluadores.
d) Realitzar un estudi experimental sobre l’adquisició de la competència traductora amb la combinació lingüística japonès-espanyol
e) Proposar un disseny curricular per a aquesta combinació lingüística basat en competències

Les preguntes d’investigació seran les següents:
a) Quina és la situació actual de la formació de traductors japonès-espanyol?
b) En el cas de les llengües llunyanes (en concret, el japonès), és més difícil adquirir la competència traductora que en el cas de les llengües properes? Quines són les diferències quant a la progressió en l’adquisició? Existeixen perquè hi ha un distanciament cultural major entre ambdues llengües o perquè, per motius lingüístics, la comprensió lectora en japonès és més difícil?
c) En quin nivell es troba la competència traductora del estudiants quan acaben els seus estudis de traducció? És molt diferent de la competència traductora dels traductors professionals? Quines són les diferències entre els traductors professionals i els estudiants de traducció en el cas de la traducció japonès-espanyol? Estan els estudiants nou llicenciats preparats per dedicar-se a la traducció del japonès o han de continuar amb la seva formació mitjançant màsters o cursos alternatius?

Becari: SI
Tipus de Beca: FI-DGR
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2016/02/03

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Formació en traducció i interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental: Llengua i literatura de l'Àsia Oriental
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: • Universitat de Kobe (Kobe, Japó); 1/10/2018-31/3/2019.
• Grup de recerca IFRAE (Institut Français de Recherche sur l’Asie de l’EST), pertanyent a l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), i ESIT (École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs) (París, França); 1/9/2019-30/9/2019.
Publicacions Asquerino Egoscozábal, Laura; Hurtado Albir, Amparo (2020). «Estudio experimental sobre la adquisición de la competencia traductora japonés-español. Diseño y resultados del estudio piloto». Meta 65(2).
Comunicacions a congressos

- Asquerino Egoscozábal, Laura. «La formación de traductores japonés-español en España. Estudio sobre la situación actual y las necesidades de la formación», X Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació, Estudis Interculturals y Estudis de l’Àsia Oriental, Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 21 de juny de 2019.

- Asquerino Egoscozábal, Laura. «Translation from Japanese into Spanish: current situation of translator training in Spain and research on translation competence acquisition», JAITS [Japanese Association for Interpreting and Translation Studies] 50th West Japan Branch Conference, Ryukoku University, Kyoto (Japó), 16 de març de 2019.

- Asquerino Egoscozábal, Laura. «Selección de problemas de traducción para medir la adquisición de la competencia traductora japonés-español. Proceso de selección mediante juicio de expertos», IX Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació, Estudis Interculturals y Estudis de l’Àsia Oriental, Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 29 de juny de 2018. Membre del comitè d’organització.

- Asquerino Egoscozábal, Laura. «Un estudio empírico sobre la adquisición de la competencia traductora japonés-español. Diseño y resultados del estudio piloto», IV Congrés internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció, Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 20-22 de juny de 2018. Secretària del comitè d’organització.

- Asquerino Egoscozábal, Laura. «La formación de traductores japonés-español. Situación actual», VIII Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació, Estudis Interculturals i Estudis de l'Àsia Oriental, Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 30 de juny de 2017. Membre del comitè d’organització.

- Asquerino Egoscozábal, Laura. «La traducción pedagógica en la enseñanza del español como lengua extranjera a estudiantes japoneses», III Congrés internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció, celebrat a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 7 i 8 de juliol de 2016. Membre del comitè d’organització del congrés i del III Seminari de especialització en didàctica de la traducció, 5 i 6 de juliol de 2016, Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

- Asquerino Egoscozábal, Laura. «La rehabilitación de la traducción pedagógica en la enseñanza de español para japoneses», VII Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació, Estudis Interculturals i Estudis de l'Àsia Oriental, Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1 de juliol de 2016.

Campus d'excel·lència internacional U A B