Lara Estany Freire

 
Doctorands / Doctorandes
Títol de la tesi: La censura franquista i la traducció de narrativa al català als anys seixanta del segle XX
Director/a: Dra. Montserrat Bacardí i Tomàs
Data d'inscripció de la tesi: 2015/01/26
Tesi europea: No
Idioma de la tesi: Català
Resum:

Aquesta tesi doctoral estudia la censura franquista i les repercussions que va tenir en el món editorial català, concretament, en un lapse tan proper com és el que ocupa l’últim període de la dictadura, i que té tanta transcendència pel que fa a l’estat actual de moltes de les obres estrangeres que van arribar a Catalunya durant els anys seixanta i setanta. Per això, hem elaborat un registre de totes les obres de narrativa traduïdes al català entre els anys 1960 i 1969, algunes de les quals posteriorment han estat revisades, retraduïdes o directament reeditades. Aquest catàleg ens permetrà conèixer d’una manera més exhaustiva la situació del sector editorial durant aquell període i la repercussió de les pràctiques censòries en l’actualitat. A tall de mostra, dedicarem una part a la traducció censurada de l’any 1965, de Ramon Folch i Camarasa, de The naked and the dead, de Norman Mailer, que continua oferint al lector una obra parcialment mutilada en la revisió de la traducció de l’any 1991. 
Seguirem dos procediments per tal d’aprofundir en la història de la traducció catalana als anys seixanta. D’una banda, l’examen dels expedients dels censors ens permetrà descobrir els mecanismes que van fer funcionar els engranatges de la censura i van fixar una pauta del protocol que seguien els censors. De l’altra, hem establert una anàlisi comparativa-descriptiva entre els textos originals, les obres traduïdes sota censura i les retraduccions o restitucions, que ens permetrà classificar els exemples seleccionats després de l’escrutini segons els temes tabú d’aquella època (moral sexual, política, llenguatge indecorós i religió). Fonamentarem aquesta anàlisi en un marc teòric interdisciplinar que reuneix l’enfocament de l’Escola de la Manipulació, el punt de vista hermenèutic que concep la traducció com una activitat ideològica i els estudis sobre la censura.

Becari: No
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2014/11/03

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Història de la traducció i la interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos literaris
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.):

Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares), del 30 d'abril a l'1 de maig, i del 16 al 19 de novembre de 2014.

Campus d'excel·lència internacional U A B