Interpretació

• Modalitats de traducció oral: traducció a la vista, interpretació simultània i interpretació consecutiva.

• Interpretació social en diversos contextos: comissaries, hospitals, escoles i jutjats.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Anna Gil, Marta Arumí, Carme Bestué.

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B