Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació

• La traducció de referents i pràctiques culturals en diverses llengües i cultures.

• Autotraducció.

• La traducció com a activitat ideològica en diverses llengües i cultures. Anàlisi textual i ideologia.

• Sociologia de la traducció. Les condicions de recepció de la traducció; relacions de poder i control institucional (mecenatge, censura, etc.).

• Gènere i traducció: ús de terminologia sexista, concepcions sexistes de la traducció, marques sexistes en traduccions, etc.

• Traducció i sociologia de llengües: minorització de llengües, estandardització de llengües, etc.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Anna Aguilar-Amat, Anna Gil, Laura Santamaria, Carme Mangiron, Montserrat Bacardí, Francesc Galera Porta.

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B