Història de la traducció i la interpretació

• Història de la traducció i la interpretació en diversos països: estudi de períodes concrets; evolució de la manera de traduir; estudis específics sobre traductors i intèrprets; història de països concrets; influència dels traductors i intèrprets en la història, etc.

• Evolució de la reflexió teòrica en diverses llengües i cultures: estudi de períodes concrets; evolució del pensament teòric; estudis de textos concrets; història en països concrets, etc.

• Exploració de mètodes de recerca aplicables a l'estudi de la història de la traducció i la interpretació.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Judit Fontcuberta, Miquel Edo, Montserrat Bacardí, Francesc Galera Porta.

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B