Formació en traducció i interpretació

• Disseny curricular per a la formació de traductors i intèrprets.

• Ensenyament de la traducció directa i inversa en diverses llengües i matèries.

• Ensenyament de la interpretació directa i inversa en diverses llengües i matèries.

• Ensenyament de llengües per a traductors i intèrprets.

• Didàctica de les TICs aplicades a la traducció (Tradumàtica).

• Ensenyament semipresencial i a distància de les diverses matèries implicades en la formació de traductors i intèrprets.

• Ús de la traducció en la didàctica de llengües (traducció pedagògica).

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Amparo Hurtado, Lupe Romero, Marisa Presas, Marta Arumí, Patricia Rodríguez, Pilar Sánchez-Gijón, Anabel Galán-Mañas, Carme Bestué, Sara Rovira, Olga Torres-Hostench, Espín García, María Carmen, Zhou Minkang

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B