Ferran de Vargas Díaz del Río

 
Doctorands / Doctorandes
IMG
Títol de la tesi: El cine de la Nûberu Bâgu como correlato artístico de la Nueva Izquierda japonesa
Director/a: Dr. Blai Guarné Cabello
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2016/03/04
Doctorat internacional: NO
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

A l'hora de conformar una visió sobre el Japó contemporani, l'imaginari cultural modelat en els ressorts de l'Orientalisme acostuma a destacar suposades reminiscències feudals com a valors centrals de la idiosincràsia nipona, arribant a la conclusió estereotípica consistent en que la japonesa és una societat essencialment conservadora i tendent a l'harmonia.

Però en realitat el Japó ha experimentat durant la seva història contemporània processos marcats per la influència d'ideologies revolucionàries. En aquest sentit, el període que avarca la dècada de 1960 i principis de la de 1970 va estar marcat per la forta influència de moviments revolucionaris d'esquerres. En l'imaginari orientalista impera el relat harmoniós del "miracle econòmic" per explicar aquest important període històric, ignorant els conflictes polítics succeïts i la importància del desenvolupament d'idees revolucionàries en la conformació del subjecte japonès contemporani.

La meva motivació fonamental es aportar un relat alternatiu que aprofundeixi en els elements de conflicte polític i de lluita per l'hegemonia. Considero que les produccions artístiques són finestres fecundes a través de les quals observar de forma molt vívida elements del moment històric al que pertanyen; per dir-ho d'una altra manera, són peces vivents d'un passat a les que tenim accés en el present. I en el cas de la meva tesi doctoral, em centro en analitzar el moviment artístic del cinema de la Nûberu Bâgu com a reflexe representatiu de la ideologia de la Nova Esquerra japonesa, que va protagonitzar en certa mesura la dissidència i la lluita pel ple desenvolupament d'un subjecte autònom en el Japó d'aleshores.

Becari: SI
Tipus de Beca: FI
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2015/10/28

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: -
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: -
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: Cultura, pensament i interculturalitat de l'Àsia Oriental
Línia secundària de recerca: Política i relacions internacionals de l'Àsia Oriental
Estades predoctorals de recerca: - Kobe University, Japó; 1/10/2016-23/03/2017; investigador amb beca JASSO

- The University of Edinburgh, Regne Unit; 1/05/2019-30/06/2019

Publicacions:

- 2019. “Radical Subjectivity as a Counter to Japanese Humanist Cinema. Ôshima Nagisa’s Nûberu Bâgu.” In B. Guarné, A. Lozano, and Martinez D. P. (eds.). Persistently Postwar. Media and the Politics of Memory in Japan. New York and Oxford: Berghahn Books

- 2019. “Japan’s New Left and New Wave. An Ideology’s Perspective as an Alternative to That of National Cinema.” Arts 8(1)

- 2019. “Tira los libros, sal a la calle: el concepto de taishū de Yoshimoto Takaaki y la concepción del cine de Terayama Shūji.” Estudios de Asia y África 54(1), 57-81.

- 2018. "Throw Away Your Books, Rally in the Streets: The Relationship between Intellectuals and Masses in Terayama Shuji's Cinema." New Ideas in East Asian Studies, 2. The University of Edinburgh.

 

Comunicacions a congressos: - 2019: “Ethics and Aesthetics of Self-denial in the Japanese New Left Cinema.” Jornada Internacional de Recerca del GREGAL “El impacto cultural del ‘68 japonés”, Universitat Autònoma de Barcelona.

- 2018: “La teoria de Yoshimoto Takaaki y el cine de Terayama Shūji como componentes ideologicos de la Nueva Izquierda libertaria japonesa.” I Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios de Asia Oriental, Universidad de Málaga.

- 2017: “La concepción de shutaisei en la Nûberu Bâgu y en el cine humanista: dos modelos ideológicos contrapuestos en el Japón de la posguerra.” VIII Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació, Estudis Interculturals i Estudis d'Àsia Oriental, Universitat Autònoma de Barcelona.

Campus d'excel·lència internacional U A B