Després de la matrícula

Després de la matrícula (informació a partir del curs 2013/14)

A la web de la UAB hi trobareu informació sobre

Normativa específica del programa de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals

a) incloure a l'aplicatiu de doctorat el pla de recerca i tenir l'aprovació del director
b) presentar el pla de recerca en format electrònic a doctorat.traduccio@uab.cat i d.traduccio@uab.cat
c) presentar una còpia en paper del pla de recerca i la sol·licitud d'aprovació del pla de recerca signada a la secretaria del Departament.
d) acordar els annexos del document de compromís amb el director i amb el tutor, signar-ne quatre o cinc exemplars (segons el nombre de sotasignats) i deixar-ne un exemplar en paper signat a la secretaria del Departament. També cal penjar el document amb totes les signatures a l'aplicatiu (apartat de "pla de recerca").
e) introduir les activitats optatives acordades i aprovades, si escau, a l'aplicatiu de doctorat. Les obligatòries sortiran per defecte un cop matriculats.

Si es vol modificar el pla de recerca un cop aprovat, cal presentar la sol·licitud de modificació de pla de recerca.

MODEL DE DOCUMENT PER AL PLA DE RECERCA

Campus d'excel·lència internacional U A B