Cultura, pensament i interculturalitat de l'Àsia Oriental

• Pensament clàssic, modern i contemporani de l'Àsia Oriental (valors, creences i ideologies). Construcció del discurs de la modernitat a l'Àsia Oriental.

• Paper dels productes culturals de l'Àsia Oriental a Occident i viceversa: processos d'adaptació, incorporació, reelaboració i supressió. La producció, la circulació, el consum i les dinàmiques d'intercanvi de significants culturals.

• Representacions culturals i l'anàlisi de la cultura visual.

• Diversitat cultural present a l'Àsia Oriental, com també les transferències culturals bidireccionals entre l'Àsia Oriental i la resta del món.

• Estudis comparats sobre aspectes culturals de l'Àsia Oriental.

• Cultura popular dels països de l'Àsia Oriental.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Blai Guarné, Joaquín Beltrán, Jordi Mas, Carme Mangiron, Artur Lozano, Amelia Sáiz, Irene Masdeu Torruella.

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B