Cognició en traducció i interpretació

• Processos cognitius de la traducció i la interpretació: processos de comprensió i reexpressió; processos de resolució de problemes i de presa de decisions, etc.

• Competència traductora: components de la competència traductora; coneixement expert i competència traductora; adquisició de la competència traductora, etc.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Amparo Hurtado, Lupe Romero, Marta Arumí, Marisa Presas, Inna Kozlova, Espín García, María Carmen, Anna Gil

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B