Beques

Durant l’any acadèmic es van publicant al web de la UAB les convocatòries de beques que van sorgint. Trobareu tota la informació a: Beques i ajuts. Malgrat que mirem de recollir totes les convocatòries, els diferents organismes i institucions publiquen els seus anuncis d’acord amb les seves àrees d’interès o l'especificitat del tema. Així doncs, és important que ho consulteu amb el vostre director de tesi perquè us mantingui informats de les oportunitats que van sorgint. A més, també us encoratgem a buscar convocatòries de beques per la vostra banda i a comentar-les amb el vostre director.


Beques MAEC-AECI

Si necessiteu una carta de preadmissió, cal que seguiu el procés d’acceptació establert. Cal que envieu el formulari juntament amb la documentació que se us demana. L’única diferència és que, en cas de no disposar de director, podeu deixar aquest camp sense omplir. La comissió de doctorat estudiarà la vostra proposta i, si s’accepta, trametrà la informació a l’Escola de Postgrau perquè us faci arribar la carta de preadmissió

Treball Campus

Més informació a la web de Treball Campus

Programa DRAC

Més informació a la web del Programa DRAC

Beques La Caixa

Més informació a la web de obrasocial.lacaixa.es

Beques AGAUR

Beques per a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de les universitats públiques del sistema universitari català i de la UOC (AAD 2013). Informació i criteris de priorització

Campus d'excel·lència internacional U A B