Aspectes professionals i laborals de la traducció i la interpretació

• El procés d'inserció laboral dels traductors i intèrprets. Formació específica per a la inserció laboral en traducció i interpretació. Pràctiques professionalitzadores.

• Mercat laboral dels traductors i intèrprets. Serveis de traducció i interpretació. Organització del treball dels traductors i intèrprets.

• Perfils professionals en traducció i interpretació: àmbits d'empleabilitat, tasques desenvolupades i competències requerides.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Olga Torres-Hostench, Pilar Sánchez-Gijón, Anabel Galán-Mañas

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B