Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació

• Estudis empírics sobre aspectes processuals de la traducció i la interpretació en les seves diverses varietats.

• Estudis empírics sobre el producte de la traducció i la interpretació en les seves diverses varietats.

• Estudis empírics sobre aspectes relacionats amb la formació en traducció i interpretació.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Amparo Hurtado, Anabel Galán-Mañas, Patricia Rodríguez, Marisa Presas, Mariana Orozco

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B