Alice Rowland Johnson

 
Doctorands / Doctorandes
.
Títol de la tesi: Speak Truth to Power. Rights-based critical pedagogies in migrant and refugee community interpreter training: A systematization of the experiences of the Cairo Community Interpreter Project.
Director/a: Dra. Marta Arumí Ribas, Dra. Carmen Béstue Salinas
Data d'inscripció de la tesi: 2016/04/11
Tesi europea: NO
Idioma de la tesi: Anglès
Resum:

Aquesta recerca doctoral pretén explorar l'ús de pedagogies crítiques, en particular l'educació popular i els enfocaments basats en els drets, en la formació d'intèrprets comunitaris que fan feina al context de migrants i refugiats, examinant el cas del Projecte d'Interpretació Comunitària del Caire (CCIP), del qual l'autora ha estat directora des de 2006. 

Dins del marc metodològic de la recerca participativa per a l'acció, l'estudi durà a terme una sistematització d'experiències de CCIP, en col·laboració amb els actors involucrats en aquests programes de formació des de l'any 2002 fins al avui dia, incloent: els formadors de CCIP, els participants en les formacions, les organitzacions d'assistència sobre el terreny per les quals fan feina els intèrprets formats, i les poblacions de refugiats i migrants servits per aquests intèrprets i les organitzacions d'assistència. Una sistematització d'experiències és un procés d'indagació reflexiva i participativa, de documentació històrica i d'assessorament qualitatiu, dut a terme des de la perspectiva dels actors involucrats. La sistematització pretén extreure la teoria des de la pràctica i les experiències en el terreny, basada en el “praxis” dels processos de l'educació popular. 

Aquesta sistematització produirà un cas d'estudi del procés CCIP de formació d'intèrprets comunitaris per al treball sobre el terreny amb migrants i refugiats, juntament amb una examinació qualitativa i participativa de les seves aproximacions pedagògiques, el seu impacte a llarg termini, i les seves bones pràctiques i lliçons apreses. S'espera que aquesta recerca doctoral fomenti més interès en una interdisciplinarietat no massa estudiada, i contribueixi al coneixement tant en els estudis d'interpretació, educació, i pedagogia crítica, com en els estudis de refugi, migració, i desenvolupament.

Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2015/12/16

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Formació en traducció i interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interpretació
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.):

-

Campus d'excel·lència internacional U A B