Activitat formativa

Alumnes matriculats al RD99/2011

Podeu consultar l'ACTIVITAT FORMATIVA PER A ESTUDIANTS A TEMPS COMPLET i també l'ACTIVITAT FORMATIVA PER A ESTUDIANTS A TEMPS PARCIAL.

Informació sobre el Seminari Permanent de Recerca i Doctorat

Informació sobre l'Escola d'Estiu

Informació sobre altres activitats de recerca

 

Alumnes matriculats al RD1393/2007

Els doctorands han de fer un mínim de 5 crèdits (aproximadament 40 hores presencials) d’activitats formatives pròpies al llarg dels 2 primers anys dels estudis de doctorat, un cop han inscrit el projecte de tesi doctoral, ja que en principi al tercer any han de defensar la tesi.

L’activitat formativa pròpia s’articula entorn a: Seminari Permanent de Recerca del Departament, Escola de Doctorat d’Estiu i l'activitat formativa pròpia de cada grup de recerca (integrada dins del marc del Seminari permanent de recerca del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental).

Els doctorands es poden distribuir els 5 crèdits de la manera que considerin més adient, però han de tenir en compte que l’assistència a activitats formatives pròpies del doctorat compta un 15% en la prova de seguiment anual, de manera que hauran d’acreditar mitjançant certificats els seminaris o d’altres activitats de formació en què han participat.

Campus d'excel·lència internacional U A B