Recerca i docència

El DDD és el receptor de les activitats de recerca i docència que es porten a terme a la universitat.

Recerca

Una de les parts més importants del DDD és la part dedicada a la producció científica, en constant creixement. Hi ha contribuït l’entrada en vigor, junt amb altres mandats d’àmbit espanyol i europeu, de la Política institucional d’accés obert de la UAB, que estableix que el personal docent i investigador de la universitat ha de dipositar al DDD les seves publicacions acadèmiques i científiques i que els alumnes hi ha de dipositar les tesis doctorals, treballs de fi de màster i treballs de fi de grau. També hi ha contribuït la progressiva sensibilització dels investigadors vers els avantatges de l’accés obert i de la publicació en dipòsits digitals.

De les col·leccions del DDD dedicades a la recerca destaquen en primer lloc els llibres i capítols de llibre, els articles, els working papers, les prepublicacions, els estudis i les patents.

Una menció a part mereixen els treballs de recerca elaborats pels alumnes: les tesis doctorals, els treballs de fi de màster i projectes finals de carrera i els treballs de fi de grau.

No podem obviar les contribucions a jornades i congressos, que inclouen ponències i comunicacions, presentacions i pòsters.

Els centres i grups de recerca de la UAB poden disposar d’un espai propi on dipositar i des d’on donar visibilitat a les seves activitats i a la seva producció científica. En aquests moments ja hi ha gairebé 50 grups, centres i instituts que han creat els seus portals. Els trobareu tots a la pàgina Centres i grups de recerca (producció científica).

Docència

Les activitats docents que es porten a terme a la UAB queden reflectides en les col·leccions de guies de l’estudiant, programes de curs, exàmens i memòries de titulacions. A més, a l’apartat Recursos docents es recullen materials de l’aula, guies, manuals i documentació de suport a sessions de formació.

En el marc dels estudis que s’imparteixen a la Facultat de Ciències de la Comunicació els alumnes han realitzat diverses creacions audiovisuals, que estan recollides a dues col·leccions: de vídeo i d’àudio.

 


Crèdits de les imatges
Myrte Monseny Martínez. La relació socioeducativa: una proposta d’anàlisi en les polítiques de joventut. [Tesi doctoral]. [Barcelona]: Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
Facultat de Biociències. La guia de l’estudiant, curs 2009-2010