Patrimoni

El DDD no només aplega la memòria de la universitat. També contribueix a la preservació i la difusió del patrimoni que es conserva a les seves biblioteques. En aquest sentit, s’ha realitzat un gran esforç per digitalitzar i dipositar al DDD les col·leccions singulars de les biblioteques UAB.

Hem de destacar els fons personals i institucionals, constituïts per donacions que particulars i entitats han fet a la UAB. En són exemples l’Arxiu de la Societat del Gran Teatre del Liceu, la col·lecció de guions de Ràdio Barcelona i els llegats personals dels escriptors Pere Calders i José Agustín Goytisolo, del matemàtic Ferran Sunyer i Balaguer, del físic Pedro Pascual i del traductor Jordi Arbonès, per citar-ne només uns quants.

Una part dels llibres publicats abans de 1801 que es conserven a les diferents biblioteques ha estat digitalitzada i es pot consultar a la col·lecció Fons d’Antiquària. També existeix un recull de manuscrits.  El Fons Carandell d’economia i dret conté, a més de llibres i manuscrits, un valuós recull de pragmàtiques i altres documents legals dels segles XVI-XIX. La Biblioteca Digital d’Història de l’Art Hispànic recull materials impresos de tot tipus relacionats amb l’estudi i la divulgació de l’art durant el segle XIX i els primers anys del segle XX.

Un altre fons antic de gran riquesa que cal esmentar és el de les publicacions periòdiques. Una col·lecció de més de cent capçaleres de revistes d’art i cultura dóna testimoni de l’extraordinària vitalitat de la premsa catalana entre finals del segle XIX i la guerra civil. La col·lecció de premsa política del Centre de Documental de la Comunicació (CEDOC) consta de prop d’un miler de títols de publicacions clandestines que van circular durant el franquisme. Sense sortir del CEDOC, també hem de recordar la col·lecció de cartells polítics de la transició i les primeres eleccions democràtiques, que actualment s’està enriquint amb la recollida de cartells de les eleccions dels últims anys.

Altres fons patrimonials digitalitzats són els constituïts per la col·lecció de mapes de la guerra civil espanyola, el fons històric de Veterinària i la col·lecció de postals de biblioteques.


Crèdits de les imatges
José Mestres Cabanes. Escenografia per a l’òpera “Aida”, 1945. Pertany a l’Arxiu de la Societat del Gran Teatre del Liceu
Antiphonarium officii monastici. Proprium sanctorum. Manuscrit del segle XIV o XV, actualmente cedit en dipòsit a la Biblioteca de Catalunya
Joventut catalana, núm. 19 (12 març 1925), amb portada il·lustrada per Lola Anglada. Forma part de la col·lecció de Revistes antigues d’art i cultura