El projecte DaCaTrà!

 

El projecte DaCaTrà (La Transformación educativa de la Escuela del Siglo XXI como oportunidad para la salvaguarda de danzas y canciones tradicionales) és un projecte competitiu finançat pel Ministerio de Cultura y Deportes (ref. T002020N0000044087) i que es porta a terme de forma col·laborativa entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG) i El Foment de Girona.

Aquest projecte forma part de les línies d'investigació de GRUMED - Grup de Recerca en Música, Veu i Educació (2017 SGR 1256) i de GR-MUSET - Grup de Recerca en Música i Educació Transformativa (GRHCS112) i s'ha desenvolupat al llarg del curs 2020-21.

Campus d'excel·lència internacional U A B