Amèrica Llatina

Del període colonial ençà, les peces artístiques adquirides per la Academia de San Carlos de las Nobles Artes (Mèxic D.F.) han format el Museo Nacional de San Carlos. Els successius governants mexicans, sobretot del segle XIX, han anat configurant el castell de Chapultepec (Mèxic D.F.).
Pel que fa a l'Amèrica del Sud, vegeu María Elena Bedoya Hidalgo, Antigüedades y nación: prácticas del coleccionismo, agencia intelectual y sociabilidades científicas (1890-1920).
Grans col·leccionistes hispanoamericans del segle XX: al Brasil, l'empresari de premsa Assis Chateaubriand (Museu de Arte de São Paulo); a Mèxic, el financer Franz Mayer (Museo Franz Mayer, Mèxic D.F.); al Perú, l'arqueòleg Rafael Larco Hoyle (Museo Larco, Lima); a Xile, l'arquitecte Sergio Larraín García-Moreno (Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile); a Puerto Rico, l'empresari i polític Luis A. Ferré (Museo de Arte de Ponce).

Campus d'excel·lència internacional U A B