Pere Puigdomènech

 

“Per què cal  una reflexió ètica sobre les qüestions científiques? A priori podríem pensar que la recerca científica es justifica per si mateixa en termes d’ètica. La ciencia és aquella activitat que la nostra societat desenvolupa per adquirir coneixement, i la recerca de nou coneixement per si mateixa podria ser d’entrada considerada com èticament indiscutible. Les relacions entre coneixement i llibertat o coneixement i benestar han estat recordades a bastament. Però, sobretot durant el segle XX, aquest plantejament ha estat fortament qüestionat des de diverses perspectives.”

Fragment del discurs
Lluny de la torre d’ivori (si és que mai ha existit)

 

Pere Puigdomènech Rosell (Barcelona, 1948) és un científic amb formació inicial en les ciències físiques que es va passar a la biologia, especialitzant-se en la biologia molecular de les plantes. Actualment és professor d'investigació del CSIC al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), i coordinador de diversos projectes de recerca, com per ejemple el del Projecte Melonomics que va obtenir el genoma del meló. Puigdomènech tambés és president de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB). I ha estat escollit membre de l'ALLEA (All European Academies), la Federació Europea d'Acadèmies de Ciències i Humanitats.

Ha estat guardonat amb la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (1992) i amb el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (2000). A més, la seva vessant com a divulgador de la ciència ha estat premiada amb el Premi COSCE a la Difusió de la Ciència 2013.

 

Més informació:

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B