Juli Peretó

 

"La idea central fou aplegar diversos especialistes d’arreu els Països Catalans per tal de respondre científicament preguntes clàssiques i antigues, qüestions centrals formulades pel cervell humà potser des del mateix principi de la seua pròpia existència: qui som? d’on venim? Hi ha sens dubte una tendència natural a preguntar-nos sobre el nostre origen, que troba una extensió lògica en demanar-nos per l’origen de la vida, del planeta, de l’Univers."

Fragment del pròleg del llibre
Els orígens

 

Juli G. Peretó i Magraner (1958) és doctor en Ciències Bioquímiques i professor titular a l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València. Es també membre titular de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). Ha impulsat la creació de diversos instituts d’investigació de prestigi internacional i ha estat secretari de la International Society for the Study of the Origin of Life (ISSOL-The International Astrobiology Society). La seva línia de recerca està relacionada amb l’origen i l’evolució primerenca de l’existència, el desenvolupament simbiogenètic de les vies metabòliques i la història sobre l’origen natural i la síntesi artificial de la vida. Ha publicat nombrosos articles de divulgació científica i s’ha encarregat de tenir curar de algunes de les Monografies de les Seccions de Ciències de l’IEC.

 

Més informació:

 

Campus d'excel·lència internacional U A B