N.28 (23 de Febrer de 2011)

AFERS SOCIALS I MERCAT DE TREBALL

 1. European journal of social theory (v.14, N.1, Feb 2011)

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

 1. CORDIS express (4-2-2011)

COMERÇ EXTERIOR

 1. Global Trade and Customs Journal (N.2, 2011)

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I AJUDA HUMANITÀRIA

 1. Revue Tiers Monde (N. 4, 2010)

DRET COMUNITARI

 1. European law journal (V.17, 2011, Issue 2)
 2. Revista de derecho constitucional europeo (N.13, 2010)

ECONOMIA I FINANCES

 1. Boletín mensual del Banco Central Europeo (Febrero 2011)
 2. ECB Monthly bulletin (February 2011)
 3. ECB Statistics pocket book (February 2011) 
 4. ECFIN e-news (N.28, Feb. 2011)
 5. EIB papers (V15, 2010, N. 2)
 6. Intereconomics (V.46, N. 1, January 2011)

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA

 1. Cedefop newsletter (N. 9, February 2011)
 2. VET in Europe-Country reports (2010)

EMPRESES

 1. Competition policy newsletter (N. 3, 2010)
 2. The European business review (January 2011)
 3. European patent bulletin (8/2011)

GOVERNANÇA

 1. EESC Info (February 2011)
 2. Living reviews in European governance (N.6, 2011)

INTEGRACIÓ EUROPEA

 1. Europa Junta (N. 135, 2010)
 2. European integration online papers (N.21, Feb 2011)
 3. EuropeanVoice.com

JUSTÍCIA I ASSUMPTES D'INTERIOR

 1. European journal of crime, criminal law and criminal justice (V.19, 2011, N.1)
 2. European review of private law (Volume 19, 2011, Issue 1)

MEDI AMBIENT I ENERGIA

 1. Energy, transport and environment indicators (3 February 2011) 

PESCA

 1. Pesca i acuicultura en Europa (N. 50, Febrero 2011)

PROTECCIÓ DE DADES

 1. EDPS Newsletter (N. 27, January 2011)

PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I SALUT PÚBLICA

 1. EFSA journal (N.1, January 2011)
 2. Euro surveillance : bulletin europeen sur les maladies transmissibles (V.16 (2011), Issue 4)
 3. ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación (N. 25, 2011)
 4. Salud UE boletín electrónico (N. 64, Febrero 2011)

REGIONS I DESENVOLUPAMENT LOCAL

 1. Newsletter des cités interculturelles (N:13, février 2011)
 2. Regional and federal studies (4-5/2010)

RELACIONS EXTERIORS

 1. Elcano newsletter (N.74, February 2011)
 2. Informe semanal  Política Exterior (N. 734, 21 febrero 2011)
 3. Weekly Compass (N. 66, 18 February 2011)

TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

 1. ICT results e-bulletin (23.2.2011)
Campus d'excel·lència internacional U A B