N. 37 (21 d'Octubre de 2011)

AFERS SOCIALS I MERCAT DE TREBALL

 1. EEO Reviews archive (2011)
 2. eInclusion newsletter (19 October 2011) 
 3. Eurofound news (Issue 9, October 2011) 
 4. Eurofound news (Issue 8, September 2011)
 5. European sociological review (V. 27, Issue 5, October 2011)
 6. Journal of European industrial training (V. 35, N. 8, 2011)
 7. Journal of European industrial training (V. 35, N. 7, 2011)
 8. Journal of European industrial training (V. 35, N. 6, 2011)
 9. VET Alert (N. 10, October 2011)

AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Desarrollo rural y sostenible (N. 10, 2011)
 2. European review of agricultural economics (V. 38, N. 4, October 2011)

AMPLIACIÓ

 1. Pocketbook on candidate and potential candidate countries (2011) 

AUDIOVISUALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

 1. European Journal of Communication (V. 26, N. 3, September 2011)
 2. IRIS : Legal Observations of the Europan Audiovisual Observatory  (2011-9)
 3. IRIS : Legal Observations of the Europan Audiovisual Observatory  (2011-8)

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

 1. CORDIS express (2011-10-14)
 2. JRC newsletter (September 2011)

COMERÇ EXTERIOR

 1. Boletin AL-INVEST IV Informa (N. 25, Septiembre 2011)
 2. Global Trade and Customs Journal (V. 6, N. 10, 2011)
 3. Trade negotiations insights (V. 10, N. 7, October 2011)

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I AJUDA HUMANITÀRIA

 1. Cooperation and conflict (V. 46, N. 3, September 2011)
 2. Finance & development; Washington (V. 48, N. 3, September 2011)
 3. Journal of development economics (V. 97, Issue 1, January 2012)
 4. Revue Tiers Monde (N. 207, 2011/3)
 5. The Journal of development studies (Vol. 47, N. 9, 2011)

DRET

 1. Europe : actualité du droit communautaire  (2011, Vol. 21, N. 8-9)
 2. Europe : actualité du droit communautaire  (2011, Vol. 21, N. 7)
 3. European constitutional law review (V. 7, N. 2, Juny 2011)
 4. Nómadas. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas (V. 30, N. 3, 2011)
 5. Revista de derecho comunitario europeo (N. 38, Enero/Abril 2011)

DRETS HUMANS

 1. Quaderns de construcció de pau (N. 23, Septiembre 2011)
 2. Semàfor 258: boletín mensula de noticias / Escola de cultura de pau (2.9.2011-29.9.2011)


ECONOMIA I FINANCES

 1. Bond market notes (N. 158, September 2011)
 2. Bond market notes (N. 157, June 2011)
 3. Country focus (N. 3. September 2011)
 4. ECB statistics pocket book (October 2011)
 5. ECB statistics pocket book (September  2011)
 6. ECFIN E-news (N. 42, 13.10.2011)
 7. ECFIN E-news (N. 41, 29.09.2011) xxxxx
 8. European journal of political economy (V. 27, N. 4, December 2011)
 9. Harmonized indices of consumer prices (September 2011)
 10. Harmonized indices of consumer prices (August 2011)
 11. Journal of the European Economic Association (V. 9, N. 5, October 2011)
 12. Procesos de mercado: revista europea de economía política (N. 1, 2011)

EMPRESES

 1. Alicante news - OHIM (September 2011)
 2. European business law review (V. 22, N. 5, 2011)
 3. European company law (V. 8, N. 5, 2011)
 4. European company law (V. 8, N. 4, 2011)
 5. European patent bulletin (N. 42, 19.10.2011)
 6. Revista de responsabilidad social de la empresa (N. 8, May-Ago 2011)
 7. The European business review (September 2011)

FISCALITAT

 1. EC Tax review (V. 20, 2011, N. 5)

GOVERN DE LA UE

 1. PACE News : the electronic newsletter of the Parliamentary Assembly (N. 76, 30.9.2011)
 2. Perspectives on European politics and society (V. 12, N. 3,2011)
 3. West European politics (V. 34, Issue 5, 2011)

INTEGRACIÓ EUROPEA

 1. Common market law review (V. 48, N. 5, 2011)
 2. EUI review (Autum 2011)
 3. EuropeanVoice.com
 4. Journal of European integration (V. 33, N. 5, 2011)
 5. Journal of European integration (V. 33, N. 4, 2011)
 6. Legal issues economic integration (V. 38, 2011, N. 3)
 7. Noticias de la Unión Europea (N. 321, 2011)
 8. Revue des affaires européennes (N. 1, 2011)
 9. Revue du marché commun et de l'Unión européenne (N. 551, 2011)

JUSTÍCIA I ASSUMPTES D'INTERIOR

 1. European public law (N. 2, 2011)

MEDI AMBIENT I ENERGIA

 1. European energy and environmental law review (V. 20, N. 5, 2011)
 2. European energy and environmental law review (V. 20, N. 4, 2011)

PESCA

 1. Europa azul (N.125, 2011)

PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I SALUT PÚBLICA

 1. Drugnet Europe (N. 75, July 2011)
 2. EFSA journal (N  9, September 2011)
 3. Euro surveillance: bulletin européen sur les maladies transmissibles (V. 16, N. 37, 2011)
 4. European food research and technology (V. 233, N. 4, 2011)
 5. Revista de derecho alimenario (N. 72, Octubre 2011)
 6. Salud UE boletín electrónico (N. 77, 6.10.2011)
 7. Salud UE boletín electrónico (N. 76, 29.9.2011)

REGIONS I DESENVOLUPAMENT LOCAL

 1. AER ARE VRE Dossier (N. 29, Autumn 2011)
 2. Panorama inforegio (N. 39, Autumn 2011)

RELACIONS EXTERIORS

 1. Boletín Elcano (N. 139, 21.9.2011)
 2. Elcano newsletter (N. 79, 27.9.2011)
 3. Foreign policy en español (Octubre 2011)
 4. Informe semanal  Política Exterior (N. 765, 17.10.2011)
 5. Opinión CIDOB (N. 131, 21.10.2011)
 6. Puentes para el diálogo. Europa-América Latina (N. 89, 29.9.2011)
 7. Revue internationale et stratégique (N. 83, 2011/3)
 8. Weekly Compass (N. 89, 21.10.2011)

SEGURETAT I DEFENSA

 1. European security (V. 20, Issue 3, 2011)

TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

 1. ICT results e-bulletin (21.10.2011)
Campus d'excel·lència internacional U A B