N. 35 (13 de Juliol de 2011)

AFERS SOCIALS I MERCAT DE TREBALL

 1. eInclusion newsletter (27 June 2011)
 2. Eurofound news (June 2011)
 3. European journal of industrial relations (V. 17, N. 2, June 2011)
 4. European societies (V. 13, 2011, Issue 3)
 5. Journal of European industrial training (V. 35, N. 5, 2011)
 6. VET Alert (N. 7, July 2011)

AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. EU rural review : the magazine from the European Network for Rural Development (N. 8, Summer 2011)
 2. Forestry in the EU and the world (15.6.2011)
 3. From farm to fork - a statistical journey along the EU's food chain (Issue number 27/2011)
 4. Large farms in Europe (Issue number 18/2011)
 5. Rur@l news : boletín informativo de la REDR (Junio 2011)

AMPLIACIÓ

 1. Enlargement newsletter (1 July 2011)

AUDIOVISUALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

 1. European Journal of Communication (V. 26, Issue 2, June 2011)
 2. IRIS (Legal Observations of the Europan Audiovisual Observatory)  (2001-7)

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

 1. CORDIS express (8-72011)
 2. JRC newsletter (June / July 2011)

COMERÇ EXTERIOR

 1. Trade negotiations insights (V. 10, N. 4, June 2011)

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I AJUDA HUMANITÀRIA

 1. Finance & development; Washington (V. 48, Iss. 2,June 2011)
 2. Journal of economic growth (V. 16, N. 2, Jun 2011)
 3. Mondes en développement (N. 154, N. 2, 2011)
 4. Revue d'economie du développement (Vol. 25, N. 1, 2011)
 5. The acp-eu-trade.org newsletter (N. 50, June 2011)
 6. The European journal of development research (V.23, Issue 3, July 2011)

DRET

 1. Newsletter of the Venice Commission (N. 2, 2011)
 2. Revista de derecho constitucional europeo (N.14, Jul-Dic 2010)
 3. Revista general de derecho europeo (N. 24, Junio 2011)
 4. Revue du droit de l'Union européenne (N. 1, 2011)
 5. Revue suisse de droit international et de droit européen (V. 21, N. 1, 2011)
 6. Revue trimestrielle de droit européen (V. 47, N. 1, 2011)

DRETS HUMANS

 1. Alerta! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau (2010)
 2. Amnistía internacional: informe (N. 107, 2011)
 3. Anuari de processos de pau (2011)
 4. Anuario de acción humanitaria y derechos humanos (N. 7, 2010)
 5. Anuario de derechos humanos (N. 10, 2009)
 6. Baròmetre sobre conflictes i construcció de pau (N. 25, Gener-Març 2011)
 7. Boletín de justicia transnacional (N. 21, Nov-Dic 2010)
 8. Humanity : an international journal of human rights, humanitarianism and development (V. 2, N. 1, Spring 2011)
 9. Persona y derecho: revista de fundamentación de las instituciones jurídicas y de derechos humanos (N. 63, 2010)
 10. Quaderns de construcció de pau (N. 21, Maig 2011)
 11. Revista europea de derechos fundamentales (N. 15, 2010)
 12. Semàfor : boletín mensual de noticias (N. 251, 28.1.2011-24.2.2011)
 13. The International journal of human rights (V. 15, 2011, N. 6, July 2011)

ECONOMIA I FINANCES

 1. Boletín mensual del Banco Central Europeo (Junio 2011)
 2. Bulletin de l'Observatoire des politiques économiques en Europe (N. 24, Eté 2011)
 3. ECB monthly bulletin (June 2011)
 4. ECB statistics pocket book (June 2011)
 5. ECFIN E-news (N. 38, 7.7.2011)
 6. Economia Exterior (N. 57, Verano 2011)
 7. European economic review (V. 55, N. 5, June 2011)
 8. Harmonized indices of consumer prices (May 2011)
 9. Intereconomics (V.46, N. 3, June 2011)
 10. Journal of the European Economic Association (V. 9, Isssue 4, August 2011)

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA

 1. Bulletin de l'éducation (N. 29, Printemps 2011)
 2. Cedefop newsletter (N. 13., June 2011)
 3. Cultural statistics (14.4.2011)
 4. eLearning papers (N. 25, 2011) 
 5. The European Language Gazette Newsletter (Issue 17, Winter 2010/Spring 2011)

EMPRESES

 1. Alicante news - OHIM (June 2011)
 2. European patent bulletin (N. 27, 6.7.2011)
 3. European patent bulletin (N. 26, 6.7.2011)
 4. European patent bulletin (N. 25, 6.7.2011)
 5. Revista de responsabilidad social de la empresa (N. 7, Enero-Abril 2011) 

GOVERNANÇA

 1. ALDE Newsletter (March 2011)
 2. Central European journal of public policy (V.. 5, N. 1, 2011)
 3. Comparative European Politics (V. 9, N. 3, 2011)
 4. CESE Info (N. 5, Junio 2011)
 5. European Union politics (V. 12, N. 2, June 2011)
 6. Newsletter of the Congress (Council of Europe) (18.4.2011)
 7. PACE News : the electronic newsletter of the Parliamentary Assembly (15.6.2011)
 8. Perspectives on European politics and society (V. 12, N. 2, 2011)
 9. S&D Parliamentary HIghlights (9.5.2011)
 10. Socialists and Democrats: Progress Newsletter (9.5.2011)
 11. South European society & politics (V. 16, Issue, 2, 2011)
 12. West European politics (V. 34, N. 4, 2011)

INTEGRACIÓ EUROPEA

 1. Cuadernos europeos (Fundación Luis Vives)  (N. 8, Nov. 2010)
 2. EUI review (Spring 2011)
 3. EuropeanVoice.com
 4. Journal of common market studies (V. 49, Issue 4, July 2011)
 5. RUE . revista universitaria europea (N. 12-13, 2010)
 6. RUE . revista universitaria europea (N. 10-12, 2009)
 7. RUE . revista universitaria europea (N. 8-9, 2008)
 8. Revue du marché commun et de l'Unión européenne (N. 549, 2011)

MEDI AMBIENT I ENERGIA

 1. EECN Newsflash (N. 87, June 2011) 
 2. Energy balance sheets (ed. 2008-2009)
 3. European energy and environemtal law review (V. 20, Issue 3, 2011)
 4. Generation and treatment of municipal waste (Issue number 31/2011)
 5. Natura 2000: boletín de información naturaleza y biodiversidad (N. 30, Junio 2011)

PESCA

 1. Europa azul (N.123, 2011)
 2. Europa azul (N.122, 2011)
 3. Europa azul (N.121, 2011)
 4. The Mediterranean and Black Sea basins (Issue number 14/2011)

PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I SALUT PÚBLICA

 1. Annual report European Agency for Safety and Health at Work (2009)
 2. E-fact (European Agency for Safety and Health at Work) (N. 54, 17.3.2011)
 3. European food research and technology (V. 232, N. 6, June 2011)
 4. Maganize : revista de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (N. 11, 24.9.2008)
 5. Revista de derecho alimenario (N. 69, Julio 2011)
 6. Salud UE boletín electrónico (N. 71, 31.5.2011)

REGIONS I DESENVOLUPAMENT LOCAL

 1. Intercultural cities newsletter (N. 15, June 2011)

RELACIONS EXTERIORS

 1. ARI : Análisis del Real Instituto Elcano (N. 88, Julio-Agosto 2011)
 2. Barómetro del RIE (27a Oleada, junio 2011)
 3. Elcano newsletter (N. 78, 14.6.2011)
 4. Foreign affairs Latinoamérica (V. 11, N. 2, 2011)
 5. Foreign policy en español (Julio 2011)
 6. Foreign policy en español (Junio 2011)
 7. Informe semanal  Política Exterior (N. 753, 11.7.2011)
 8. Notes internacionals (N. 36, 05/2011)
 9. Opinión CIDOB (N. 121, 28.6.2011)
 10. Opinión CIDOB (N. 120,  17.6.2011)
 11. Puentes para el diálogo. Europa-América Latina (N. 86, 28.6.2011)
 12. Revista europea de estudios latinoamericanos y del Caribe (N. 90, 2010)
 13. Revue internationale et stratégique (N. 81, 2011/1)
 14. Weekly Compass (N. 80, 8.7.2'011)
 15. Weekly Compass (N. 79, 24.6.2011)
 16. Weekly Compass (N. 78, 17.6.2011)
 17. Weekly Compass (N. 77, 17.6.2011)
 18. Weekly Compass (N. 76, 27.6.2011)

SEGURETAT I DEFENSA

 1. The Institute's quarterly newsletter (N. 35, 10.6.2011)

TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

 1. ICT results e-bulletin (12.7.2011)
Campus d'excel·lència internacional U A B