N. 34 (15 de juny de 2011)

AFERS SOCIALS I MERCAT DE TREBALL

 1. eInclusion newsletter (10 Juny 2011)
 2. European journal of ageing (V. 8, N. 2, June 2011)
 3. Journal of ethnopolitics and minority issues in Europe  (V. 10, Issue 1, 2011)
 4. Journal of European industrial training (V. 35, N. 4, 2011)
 5. Journal of refugiee studies (V.25, Issue 2, June 2011)
 6. VET Alert (N. 6, June 2011)

AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Desarrollo rural : revista de divulgación europea para Extremadura (N. 32, 1r semestre 2009)
 2. Desarrollo rural : revista de divulgación europea para Extremadura (N. 33, 2º semestre 2009)
 3. EU rural review (Issue 7, March 2011)
 4. European review of agricultural economics (V. 38, N. 2, June 2011)
 5. Rur@l news : boletín informativo de la REDR (Mayo 2011)

AMPLIACIÓ

 1. European newsletter (1 June 2011)

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

 1. CORDIS express (27-5-2011)
 2. Research*eu : results supplement (N. 3, Junio 2011)

COMERÇ EXTERIOR

 1. Global Trade and Customs Journal (V. 6, N. 6, 2011)

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I AJUDA HUMANITÀRIA

 1. The acp-eu-trade.org newsletter (N. 49, May 2011)
 2. Cooperation and conflict (V. 46, N. 2, June 2011)
 3. Desarrollo económico : revista de ciencias sociales (N. 198, Abril-Junio 2010)
 4. Desarrollo económico : revista de ciencias sociales (N. 197, V. 50, Abril-Junio 2010)
 5. Desarrollo económico : revista de ciencias sociales (N. 196, V. 49, Enero-Marxo 2010)
 6. Development dialogue (N. 56, June 2011)
 7. Development policy review (V.29, Issue 4, July 2011)
 8. europafrica bulletin (N. 44, May 2011)
 9. European journal of international relations (V.17, N. 2, June 2011)
 10. World development (V. 39, N. 7, July 2011)

DRET

 1. Civitas. Revista española de derecho europeo (N. 38, 2011)
 2. Cuadernos de derecho transnacional (V. 3, N. 1, 2011)
 3. Europa e diritto privato (N. 1, 2011)

ECONOMIA I FINANCES

 1. ECFIN E-news (N. 36, 9 June 2011) 
 2. Papeles de Europa (N. 22, 2011)

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA

 1. European journal of cultural studies (V. 14, N. 3, June 2011)

EMPRESES

 1. Alicante news - OHIM (May 2011)
 2. European patent bulletin (N. 24, 15.6.2011)

FISCALITAT

 1. EC Tax review (V. 20, 2011, N. 3)

GOVERNANÇA

 1. Informe general sobre la actividad de la UE (2010)

INTEGRACIÓ EUROPEA

 1. L'Europe en formation (N. 359, 2011)
 2. Europe's world (Summer 2011)
 3. EuropeanVoice.com
 4. Noticias de la Unión Europea (N. 317, 2011)

MEDI AMBIENT I ENERGIA

 1. EU environment policy brief (N. 49, May 2011)
 2. European energy and environmental law review (V.20, N.3, 2011)
 3. LIFE newsletter (N. 5, May 2011)

MERCAT INTERIOR

 1. Single market monthly (N. 2, June 2011)

PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I SALUT PÚBLICA

 1. Annual report European Agency for Safety and Health at Work (2009)
 2. E-fact (European Agency for Safety and Health at Work) (N. 54, 17.3.2011)
 3. EFSA journal (N 5, May 2011)
 4. Euro surveillance: bulletin européen sur les maladies transmissibles (V. 16, Issue, 2011)
 5. European food research and technology (V. 232, N. 6, June 2011)
 6. Factsheet - European Agency for Safety and Health at Work (N. 98, 11.5.2011)
 7. Human medicines highlightts (Issue 28, May 2011)
 8. Maganize : revista de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (N. 11, 24.9.2008)
 9. Revista de derecho alimenario (N. 68, Junio 2011)
 10. Salud UE boletín electrónico (N. 71, 31.5.2011)

RELACIONS EXTERIORS

 1. European foreign affairs revies (V. 16, N. 2, May 2011)
 2. European journal of international law (V. 22, 2011, N. 1)
 3. European journal of international relations (V. 17, N. 2, June 2011)
 4. Geoéconomie (N. 57, Printemps 2011)
 5. Informe semanal  Política Exterior (N. 749, 13.6.2011)
 6. Notes internacionals (N. 33, April 2011)
 7. Opinión CIDOB (N. 119, 14.6.2011)
 8. Opinión CIDOB (N. 118, 27.5.2011)
 9. Opinión CIDOB (N. 117, 26.5.2011)
 10. Opinión CIDOB (N. 116, 25.5.2011)
 11. Puentes para el diálogo. Europa-América Latina (N. 85, 31.5.2011)
 12. Revista ARI (N. 87, junio 2011)
 13. Revista ARI (N. 86, mayo 2011)
 14. Weekly Compass (N. 77, 10.6.2011)

SEGURETAT I DEFENSA

 1. Central European journal of international and security studies (V. 5, N. 1, 2011)
 2. OSCE magazine (N.2,2011)

TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

 1. ICT results e-bulletin (15.6.2011)

TRANSPORT

 1. European transport research review (V. 3, N. 1, June 2011)
Campus d'excel·lència internacional U A B