N. 33 (26 de maig de 2011)

AFERS SOCIALS I MERCAT DE TREBALL

 1. Anuario de la inmigración en España (2010)
 2. Eurofound news (May 2011)
 3. European journal of social theory (v.14, N.2, May 2011)
 4. Journal of European industrial training (V. 35, N.4, 2011)
 5. Journal of European social policy (V.21, N.2, May 2011)
 6. VET Alert (N. 5, May 2011)

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

 1. CORDIS express (20-5-2011)
 2. Research*eu focus (N. 9, Mayo 2011)

COMERÇ EXTERIOR

 1. Global Trade and Customs Journal (V. 6, N. 5, 2011)
 2. Journal of world trade (V.45, 2011, N. 3)

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I AJUDA HUMANITÀRIA

 1. Journal of development economics (V.96, N.1)
 2. Journal of economic growth (V. 16, N. 2, March 2011)
 3. Oxford development studies (V. 39, N. 2, 2011)
 4. World development (V. 39, N. 6, June 2011)

DEMOGRAFIA

 1. European journal of population (V. 27, N. 2, May 2011)

 DRET

 1. Revue suisse de droit international et de droit européen (V. 20, N. 4, 2010)

ECONOMIA I FINANCES

 1. Boletín mensual del Banco Central Europeo (Mayo 2011)
 2. Eastern European Economics (V. 49, N. 2, 2011)
 3. ECB monthly bulletin (May 2011)
 4. ECB statistics pocket book (May 2011) 
 5. ECFIN E-news (special ed., 22.5.2011)
 6. ECFIN E-news (N. 34, 13.5.2011)
 7. European economic review (V. 55, N. 4, May 2011)
 8. European economy forecast (spring 2011)
 9. Harmonized indices of consumer prices (April 2011)
 10. Legal issues of economic integration (V. 38, N. 2, 2011)

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA

 1. Cedefop newsletter (N. 12, May 2011)
 2. European journal of special needs education (V. 26, N. 2, 2011)

EMPRESES

 1. European business law review (V. 22, N. 3, 2011)
 2. The European business review (May 2011)
 3. European patent bulletin (N. 21, 25.5.2011)
 4. European patent bulletin (N. 20, 28.5.2011)
 5. European patent buleltin (N. 19, 11.5.2011)
 6. Gaceta jurídica de la UE y de la competencia (N. 21, 2011)

GOVERNANÇA

 1. Journal of European public policy (V. 18, N. 4, 2011)

INTEGRACIÓ EUROPEA

 1. Common market law review (V.48, N.3, May 2011)
 2. EuropeanVoice.com
 3. Journal of European studies (V.41, N. 2, June 2011)
 4. Legal issues economic integration (V. 38, 2011, N. 2) 
 5. Papeles de Europa (N. 21, 2010)
 6. Revue du marché commun et de l'Unión européenne (N. 548, 2011)

JUSTÍCIA I ASSUMPTES D'INTERIOR

 1. Europa e diritto privato (N. 1, 2011)
 2. European public law (N. 2, 2011)
 3. European review of private law (Volume 19, N. 2, 2011)

MERCAT INTERIOR

 1. Single market monthly (N. 1, May 2011)

PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I SALUT PÚBLICA

 1. Drugnet Europe (N. 74, May 2011)
 2. Euro surveillance: bulletin européen sur les maladies transmissibles (V. 16, N. 16, 2011)
 3. Health and consumer voice newsletter (May 2011)

REGIONS I DESENVOLUPAMENT LOCAL

 1. European urban and regional studies (V. 18, N. 2, April 2011)
 2. Regional and federal studies (V. 21, N. 2, 2011)
 3. Regione e governo locale : le istituzioni del federalismo (N. 1-2, 2010)
 4. Regione e governo locale : le istituzioni del federalismo (N. 3-4, 2010)
 5. Regione e governo locale : le istituzioni del federalismo (N. 5-6, 2010)

RELACIONS EXTERIORS

 1. Anuario Asia-Pacífico (ed. 2010)
 2. Boletín Elcano (N. 132, 26.1.2011)
 3. Boletín Elcano (N. 133, 24.2.2011)
 4. Boletín Elcano (N. 134, 23.3.2011)
 5. Foreign policy en español (Mayo 2011)
 6. Informe semanal  Política Exterior (N. 746, 23.5.2011)
 7. International journal of constitutional law (N. 3, 2010)
 8. Notes internacionals (N. 31, 05/2011)
 9. Notes internacionals (N. 32, 05/2011)
 10. Opinión CIDOB (N. 115, 4.5.2011)
 11. Política exterior (N. 141, Mayo-Junio 2011)
 12. Puentes para el diálogo. Europa-América Latina (N. 84, 28.4.2011)
 13. Weekly Compass (N. 75, 20.5.2011)
 14. Weekly Compass (N. 74, 13.5.2011)
 15. Weekly Compass (N. 73, 6.5.2011)

TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

 1. ICT results e-bulletin (26.5.2011)
Campus d'excel·lència internacional U A B