N. 32 (13 de Maig de 2011)

AFERS SOCIALS I MERCAT DE TREBALL

 1. European journal of ageing (V. 8, N. 1, March 2011)
 2. European journal of industrial relations (V. 17, N. 1, March 2011)
 3. The European journal of women's studies (V. 18, N. 2, May 2011)
 4. European societies (V. 13, 2011, Issue 2)

AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. MAP newsletter (01/11 May 2011)
 2. Rur@l news : boletín informativo de la RE DR (Abril 2011)
 3. Rur@l news : boletín informativo de la RE DR (Marzo 2011)

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

 1. CORDIS express (06-5-2001)
 2. Research*eu : results supplement (N. 2, May 2011)
 3. Science, technology and innovation in Europe (6 May 2011)

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I AJUDA HUMANITÀRIA

 1. The acp-eu-trade.org newsletter (N. 48 / April 2011)
 2. El Correo. la revista de las relaciones y cooperaciones entre África-Caribe-Pacífico y la UE (N. 22, Marzo-Abril 2011)
 3. El Correo, la revista bimensual sobre cooperación y relaciones entre África-Caribe-Pacífico y la UE (Edición Especial, Abril 2011)
 4. europafrica bulletin (N. 43, April 2011)
 5. Finance & development; Washington (V. 48, N. 1, March 2011)
 6. Journal of international development (V. 23, Issue 4, May 2011)

DEMOGRAFIA

 1. European journal of population (V. 27, N. 1, February 2011) 

 
DRET DE LA UNIÓ EUROPEA

 1. Europe : actualité du droit communautaire  (N. 21, 2011, N. 4)
 2. European constitutional law review (V. 7, N. 1, April 2011)

ECONOMIA I FINANCES

 1. European journal of law and economics (V.31, N. 3, June 2011)
 2. Harmonized indices of consumer prices (19.4.2011)
 3. Journal of the European Economic Association (V. 8, N. 6, December 2010)

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA

 1. eLearning papers (N. 24, 2011)
 2. European journal of cultural studies (V. 14, N. 2, May 2011)

EMPRESES

 1. European company law (V. 8, N. 2-3, 2011)

GOVERNANÇA

 1. EESC Info (N.4, Mayo 2011)
 2. European journal of political theory (V. 10, N. 2, April 2011)
 3. European view (V. 9, N. 2, December 2010)
 4. Journal of European public policy (V. 18, Issue 3, 2011)

INTEGRACIÓ EUROPEA

 1. EuropeanVoice.com
 2. Noticias de la Unión Europea (N. 316, 2011)
 3. Revue du marché commun et de l'Unión européenne (N. 547, 2011)

JUSTÍCIA I ASSUMPTES D'INTERIOR

 1. European journal of crime, criminal law and criminal justice (V.19, 2011, N.2)

MEDI AMBIENT I ENERGIA

 1. Environmental policy and governance (V. 21, N. 2, Apr 2011) 
 2. ETAP Newsletter (N. 21, January 2011)
 3. EU environment policy brief (N. 48, April 2011) 
 4. European business awards for the environment newsletter (N. 10, July 2010)
 5. LIFE newsletter (N. 4, April 2011)
 6. Medio Ambiente para los Europeos (N. 43, Mayo 2011)
 7. Natura 2000 newsletter (N. 29, Diciembre 2010)

PESCA

 1. Pesca i acuicultura en Europa (N. 51, Mayo 2011)


PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I SALUT PÚBLICA

 1. EFSA journal (N.4, April 2011)
 2. Euro surveillance : bulletin europeen sur les maladies transmissibles (V.16 N. 13, 2011)
 3. European food research and technology (N. 5, May 2011)
 4. European journal of health economics (V. 12, N. 3, June 2011)
 5. Human medicines highlightts (Issue 27, April 2011)
 6. Revista de derecho alimenario (N. 67, Mayo 2011)
 7. Revista de derecho alimentario (N. 66, Abril 2011)
 8. Boletín Salud UE (N. 69, Abril 2011)
 9. Boletín Salud-UE (N. 70, Mayo 2011)
 10. Investigaciones regionales (N. 18, 2010)
 11. Revista d'estudis autonòmics i federals (N. 13, 2011)


RELACIONS EXTERIORS

 1. Anuacio de la inmigración en España (ed. 2010)
 2. ARI (Real Instituto Elcano) (n. 178/2010)
 3. Barómetro del RIE (26a Oleada, marzo 2011)
 4. Boletín Elcano (N. 131, 23-12-2010
 5. dCIDOB, N. 111 (2010)
 6. Documentos de Trabajo (Real Instituto Elcano) (DT 39/2010, 21.12.2011)
 7. Elcano newsletter (N. 77, 10.5.2011)
 8. Notes internacionals CIDOB (N. 30, 05/2011)
 9. Opinión CIDOB (N. 115, 4.5.2011)
 10. Revista CIDOB d'afers internacionals (N. 93-94, 2011)
 11. Weekly Compass (N. 73, 6-5-2011)
 12. Weekly Compass (N. 72, 29.4.2011)


TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

 1. ICT results e-bulletin (13.5.2011)

TRANSPORT

 1. European transport research review (V. 2, N. 4, December 2010)
Campus d'excel·lència internacional U A B