N. 29 (15 de març de 2011)

AFERS SOCIALS I MERCAT DE TREBALL

 1. Journal of European industrial training (2/2011)
 2. Journal of refugiee studies (V.25, Issue n.1, March 2011)

AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Rur@l news (February 2011)

AMPLIACIÓ

 1. European newsletter (3 March 2011)

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

 1. CORDIS express (11-3-2011)
 2. JRC newsletter (February/March 2011)
 3. Research*eu : results supplement (N. 31, February 2011)
 4. Research*eu: results supplement (N. 32, March 2011)

COMERÇ EXTERIOR

 1. Global trade and customs journal (V. 6, N. 2, 2011)
 2. Global trade and customs journal (V. 6, N. 3, 2011)

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I AJUDA HUMANITÀRIA

 1. Development dialogue (N. 55, March 2011)
 2. Development policy review (V.29, Issue 2, March 2011)

DRET COMUNITARI

 1. Europe : actualité du droit communautaire  (N. 2, 2011)
 2. Europe : actualité du droit communauaire (N. 1, 2011)
 3. Revista de derecho comunitario europeo (N. 37, Sep-Dic 2010)

ECONOMIA I FINANCES

 1. Boletín mensual del Banco Central Europeo (Marzo 2011)
 2. ECB Monthly bulletin (March 2011)
 3. ECB Statistics pocket book (March 2011)
 4. ECFIN e-news (N.30, 10 March 2011)
 5. ECFIN e-news (V. 29, 24 February 2011)
 6. European economic review (V. 5, N. 33, 2011)

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA

 1. eLearning papers (N. 23, 2011)
 2. eLearningeuropa.info newsletter (February 2011)
 3. European journal of cultural studies (February 2011)
 4. European journal of special needs education (V. 26, Issue 1, 2011)

EMPRESES

 1. Alicante news - OHIM (N. 2, February 2011)
 2. European patent bulletin (Issue 9, 2011)
 3. EurOpean patent bulletin (issue 10, 2011)

INTEGRACIÓ EUROPEA

 1. EuropeanVoice.com
 2. Journal of European integration (V. 33, N. 1, 2011)
 3. Noticia de la Unión Europea (N. 314, 2011)
 4. Revue du marché commun et de l'Unión européenne (N. 545, 2011)

MEDI AMBIENT I ENERGIA

 1. ECCN newsflash (N. 85, February 2011)
 2. EU environment policy brief (Issue 46, February 2011)

PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I SALUT PÚBLICA

 1. EFSA journal (N.2. February 2011)
 2. Euro surveillance : bulletin europeen sur les maladies transmissibles (V.16 (2011), Issue 6)
 3. Health and consumer voice newsletter (March 2011)
 4. Human medicines highlightts (Issue 25, February 2011)

RELACIONS EXTERIORS

 1. CIDOB news (Marzo 2011)
 2. European journal of international law, N. 4, 2010
 3. European journal of international relations (March 2011)
 4. Foreign affairs Latinoamérica (Marzo 2011)
 5. Foreign policy en español (Marzo 2011)
 6. Informe semanal  Política Exterior (N. 737, 14 marzo 2011)
 7. Política exterior (N. 140, Marzo-Abril 2011)
 8. Puentes para el diálogo. Europa-América Latina (N. 82, 24.2.2011)
 9. Revista ARI (N. 84, Marzo 2011)
 10. Revista electrónica de estudios internacionales (N. 19, 2010)
 11. Revista electrónica de estudios internacionales (N. 20, 2010)
 12. Weekly Compass (N. 67, 25 Feb 2011) 
 13. Weekly compass (N. 67, 25 Feb. 2011, Extended version)

SEGURETAT I DEFENSA

 1. Central European journal of international and security studies (February 2011)

TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

 1. ICT results e-bulletin (14-3-2011)
 2. ICT Trust and security newsletter (February 2011)
Campus d'excel·lència internacional U A B