N. 24 (20 de Desembre de 2010)

AFERS SOCIALS

 1. European anti-discrimination law review (10/2010)
 2. Journal of European social policy (4/2010)
 3. Journal of refugiee studies (4/2010)
 4. Políticas sociales en Europa (25-26/2009)


AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Actualidad Leader : revista de desarrollo rural (42/2008)


AMPLIACIÓ

 1. CCEQ - EU candidate and pre-accession countries economies quarterly (3rd Quarter/2010)


DRET COMUNITARI

 1. Cahiers de droit européen (1-2/2010)
 2. Civitas. Revista española de derecho europeo (5/2010)
 3. Europe : actualité du droit communautaire (8-9/2010)
 4. European law journal (6/2010)
 5. Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia (18/2010)
 6.  Maastricht journal of European and comparative law (2/2009)
 7. Revista de derecho comunitario europeo (35/2010)
 8. Revista de derecho de la Unión Europea (17/2009)
 9. Revista de las Cortes Generales (78/2009)
 10. Revista general de derecho europeo (22/2010)
 11. Revue du droit de l'Union européennee (2/2010)
 12. Revue trimestrielle de droit européen (2/2010)
 13. Unión Europea Aranzadi (11/2010)
 14. Yearbook of European law (27/2009)

DRETS HUMANS

 1. Revista europea de derechos fundamentales (1572010)


ECONOMIA I FINANCES

 1. Boletín mensual del Banco Central Europeo (dic/2010)
 2. ECFIN country focus (11/200
 3. Economía exterior (54/2010)
 4. EIB paper (15/2010)
 5. European rconomic review (8/2010)
 6. European economy (29/11/2010)
 7. European journal of law and economics (3/2010)
 8. European journal of political economy(4/2010)
 9. Informe semanal (726/2010)
 10. Intereconomics (6/2010)
 11. Legal issues of economic integration (472010)
 12. Papeles de Europa (21/2010)
 13. Quarterly report on the euro area (4/2010)


EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

 1. eLearning papers (21/2010)
 2. Europeann journal of vocational training (3/2009)
 3. Revista europea de formación profesional (45/2008)


EMPRESES

 1. Competition policy newsletter (10/2010)
 2. European business law review (6/2010)
 3. European business cycle indicators (12/2010)


FISCALITAT

 1. EC tax review (6/2010)
 2. Taxation papers (26/2010)


GOVERNANÇA

 1. Central European journal of public policy (1/2010)
 2. European journal of political theory (Oct/2010)
 3. European Union politics (4/2010)
 4. Informe general sobre la actividad de la UE (2009)
 5. Journal of European public policy (1/2011)
 6. Living reviews in European governance (5/2010)


INTEGRACIÓ EUROPEA

 1. Confrontations Europe, La revue (82/2010)
 2. Collegium (38/2009)
 3. Common market law review (6/2010)
 4. Cuadernos europeos de Deusto (42/2010)
 5. EESC Info (9/2010)
 6. Eipascope (2/2010)
 7. EUI review (Winter 2010)
 8. European integration online papers (1/2010)
 9. Europe's world (15/2010)
 10. L'Europe en formation (357/2010)
 11. European affairs : a publication of the European Institute (Des/2010)
 12. EuropeanVoice.com
 13. Journal of common market studies (1/2011)
 14. Journal of contemporary European research (3/2010)
 15. Journal of European integration (6/2010)
 16. Journal of European studies (4/2010)
 17. Noticias de la Unión Europea (310/2010)
 18. Pliegos de Yuste (9-10/2010)
 19. Revista de estudios europeos (53/2009)
 20. Revista universitaria europea (7/2009)
 21. Revue des affaires européennes (4/2008)
 22. Revue du marché commun et de l'Union européenne (538/2010)

 

JUSTÍCIA I ASSUMPTES D'INTERIOR

 1. European journal of legal studies (Dec/2010) 
 2. European public law (4/2010)
 3. European review of private law (6/2010)
 4. Revue européenne de droit public (4/2009)


MEDI AMBIENT

 1. Butlletí de REACH (13/2010)
 2. Revue européenne de droit de l'environment (4/2009)


PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

 1. Boletín bibliográfico de la Bib. Virtual del Consumidor (142/2009)


REGIONS

 1. AER ARE VRE dossier (26/2010)
 2. European urban and regional studies (4/2010)
 3. Investigaciones regionales (16/2009)
 4. Regional and federal studies (3/2010)
 5. Regione e governo locale : le istituzioni del federalismo (5-6/2009)


RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

 1. The acp-eu-trade.org newsletter (44/2010)
 2. Afkar Ideas : revista trimestral para el diálogo entre el Magreb, España y Europa (26/2010)
 3. Boletín Elcano (130/2010)
 4. Cooperation and conflict (3/2010)
 5. El Correo : la revista de las relaciones y cooperaciones entre ACP y la UE (sep./oct 2010)
 6. Elcano newsletter (71/2010)
 7. europafrica bulletin (40/2010)
 8. European journal of international relations (4/2010)
 9. Foreign Affairs Latinoamérica (4/2010)
 10. Foreign Policy en español (dic/2010)
 11. International journal of constitutional law (2/2010)
 12. Journal of international development (1/2011)
 13. Política exterior (138/2010)
 14. Puentes para el diálogo. Europa-América Latina (80/2010)
 15. Quaderns de la Mediterrània (14)
 16. Revista ARI (81/2010)
 17. Revista CIDOB d'afers internacionals (91/2010)
 18. Revista de estudios internacionales mediterráneos (8/2009)
 19. Revista Eurolat (81/2010)
 20. Revista electrónica de estudios internacionales (18/2009)
 21. Revista española de desarrollo y cooperación (27)


SEGURETAT I DEFENSA

 1. CSDP newsletter (10/2010)
 2. The Institute's quarterly newsletter (33/2010)
Campus d'excel·lència internacional U A B