Nº 40 (24 de Febrer de 2012)

AFERS SOCIALS I MERCAT DE TREBALL

 1. Cuadernos de relaciones laborales (V. 29, N. 2, 2011)
 2. eInclusion newsletter (6 February 2012)
 3. Eurofound news (Issue 2, February 2012)
 4. European anti-discrimination law review (N. 13, 19.1.2012)
 5. Infància a Europa (N. 21, 2011)
 6. Journal of European social policy (February 2012; 22, 1)
 7. VET Alert (February 2012)

AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. EU rural review (Nº 10, Winter 2011)

AMPLIACIÓ

 1. Enlargement newsletter (1 February 2012)

AUDIOVISUALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

 1. IRIS : Legal Observations of the Europan Audiovisual Observatory  (2012-2)

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

 1. CORDIS express (2012-02-17)
 2. Research*eu results magazine (N. 9, February 2012)

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I AJUDA HUMANITÀRIA

 1. europafrica bulletin (N. 48, January 2012)
 2. Journal of economic growth (Mar 2012; Vol 17 (1)
 3. Journal of international development (V. 24, Issue 2, 2012)
 4. Mondes en développement (N. 156, 2011/4)
 5. Oxford development studies (V. 40, Issue 1, 2012)
 6. Revue Tiers Monde (N. 208, 2011/4)
 7.  World development (V. 40, Issue 4, April 2012)

DEMOGRAFIA

 1. European journal of population (V. 28, N. 1, February 2012)

 DRET

 1. Civitas. Revista española de derecho europeo (N. 40, 2011)
 2. European law journal (V. 18, Issue 2, March 2012)
 3. European law review (February 2012)
 4. Indret: revista para el análisis del derecho (N. 1, 2012)
 5. Newsletter of the Venice Commission (1/2012)
 6. Revista general de derecho europeo (N. 26, enero 2012)
 7. Revue du droit de l'Union européenne (2011, N. 3)
 8. Revue suisse de droit international et de droit européen (2011, V. 21, N. 4)
 9. Yearbook of European law (Vol. 30 Issue 1 2011)

DRETS HUMANS

 1. Anuario de acción humanitaria y derechos humanos (2011, N. 8)
 2. Humanity: an international journal of human rights, humanitarianism and development (V. 3, N. 1, Spring 2012)
 3. Persona y derecho: revista de fundamentación de las instituciones jurídicas y de derechos humanos (N. 64, 2011)
 4. Semàfor 262 : boletín mensual de noticias  (23.12.11-25.01.12) 

ECONOMIA I FINANCES

 1. Basic figures in the EU  (Spring 2012)
 2. Boletín mensual del Banco Central Europeo (Febrero 2012)
 3. ECB statistics pocket book (February 2012)
 4. ECFIN Economic Briefs (N. 15,February 2012) 
 5. EEag Report on the European Economy 2012
 6. European economic review (V. 56, Issue 2, February 2012)
 7. European economy. Occasional papers (N. 91, February 2012)
 8. European journal of law and economics (V. 33, N. 1, February 2012)
 9. European journal of political economy (V. 28, Issue 3, September 2012)
 10. Government finance statistics - Summary tables 2/2011 - Data 1996-2010)
 11. EFCC Ifo-letter: Financial Conglomerates (N.8, February 2012)
 12. Intereconomics (V. 47, N. 1, January 2012)
 13. Legal issues of economic integration (V. 39, 2012, Issue 1)

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA

 1. Cedefop newsletter (N. 19, February 2012)
 2. Cedefop newsletter (N. 18, January 2012)
 3. El Rapto de Europa : crítica de la cultura (2011, N. 19)
 4. European journal of cultural studies (February 2012, 15, 1)
 5. European journal of special needs education (V. 27, Issue 1, 2012)
 6. Infància a Europa : revista d'una xarxa de revistes europees (2011, N. 21)

EMPRESES

 1. Competition policy newsletter (2011, N. 1)
 2. European patent bulletin (01-2012, 4.1.2012)
 3. Revista de responsabilidad social de la empresa (N. 9, Septiembre-Diciembre 2011) 
 4. The European business review (February 2012)

GOVERN DE LA UE

 1. Comparative European Politics (V. 10, N. 1, 2012) 
 2. EESC Info (February 2012)
 3. Informe general sobre la actividad de la UE (2011)
 4. Journal of European public policy (V. 19, Issue 3, 2012)
 5. Socialists & Democrats. Progress newsletter (January 2012)

INTEGRACIÓ EUROPEA

 1. Confrontations Europe, La revue (N. 97, Janv.-Mars 2012)
 2. L'Europe en formation (N.362, 2011/4)
 3. European integration online papers (V. 16, 2012)
 4. EuropeanVoice.com
 5. Interface (N. 73, February 2012)
 6. Journal of common market studies (March 2012, V. 50, Issue 2)
 7. Legal issues economic integration (V. 39, 2012, Issue 1)
 8. Noticias de la Unión Europea (2012, N. 325)
 9. Revue des affaires européennes (2011, N. 2)
 10. Revue du marché commun et de l'Unión européenne (2012, N. 554)

JUSTÍCIA I ASSUMPTES D'INTERIOR

 1. European public law (V. 18, 2012, Issue 1)
 2. European review of private law (V. 20, 2012, Issue 1)

MEDI AMBIENT I ENERGIA

 1. EU environment policy brief (N. 56, January 2012)
 2. Natura 2000: boletín de información naturaleza y biodiversidad (N. 31, Enero 2012)

MERCAT INTERIOR

 1. Single market monthly (Issue 9, February 2012)

PESCA

 1. Europa azul (N.127, 1.2.2012)

PROTECCIÓ DE DADES

 1. European Data Protection Supervisor  Newsletter (N. 31, January 2012)

PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I SALUT PÚBLICA

 1. E-fact (European Agency for Safety and Health at Work) (N. 57, 16.2.2012)
 2. EFSA journal (Issue 1, January 2012)
 3. Euro surveillance: bulletin européen sur les maladies transmissibles (V. 17, Issue 4, 2012)
 4. European food research and technology (V. 234, N. 3, March 2012)
 5. Health and consumer voice newsletter (January/February 2012)
 6. Human medicines highlightts (Issue 36, January 2012)
 7. Salud UE: su enlace directo a la sanidad en Europa (N. 85, 23 de febrero de 2012)
 8. Salud UE: su enlace directo a la sanidad en Europa (N. 84, 3 de febrero de 2012)

REGIONS I DESENVOLUPAMENT LOCAL

 1. Intercultural cities newsletter (N. 19, February 2012)

RELACIONS EXTERIORS

 1. Boletín Elcano (N. 142, 21.12.2012)
 2. Boletín Elcano (N. 144, 21 Febrero 2012)
 3. Boletín Elcano (N. 143, 17 Enero 2012)
 4. Documentos CIDOB (N. 23, 02/2012)
 5. European foreign affairs review (V. 17, N. 1, 2012)
 6. Foreign policy en español (Febrero 2012)
 7. Informe semanal  Política Exterior (N. 782, 20 febrero 2012)
 8. Notes internacionals (N. 46, 02/2012)
 9. Notes internacionals (N. 45, 02/2012)
 10. Opinión CIDOB (N. 139, 8.2.2012)
 11. Opinión CIDOB (N. 138, 7.2.2012)
 12. Quaderns de la Mediterrània (N. 16, 2011)
 13. Revista ARI (N. 94, febrero 2012)
 14. Weekly Compass (N. 101, 10.2.2012)
 15. Weekly Compass (N. 100, 3.2.2012)

SEGURETAT I DEFENSA

 1. UNISCI Discussion Papers (V. 28, 2012)

TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

 1. ICT results e-bulletin (24.2.2012)

TRANSPORT

 1. European transport research review (V. 3, N. 4, December 2011)
Campus d'excel·lència internacional U A B