Publicações

 

MARTÍNEZ-GIL, Víctor (Ed.). Uns apartats germans: Portugal i Catalunya. Lleonard Muntaner, Editor. 1.ª ed., setembro 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADÓ CORRETGER, Gloria. Espectres del cinema português contemporani. Història i Fantasma en les Imatges. Lleonard Muntaner, Editor. 1.ª ed., dezembro 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVAA.. Diccionari de Paranys de Traducció. Portuguès-Català (falsos amigos). DICCIONARIS D’ENCICLOPÈDIA CATALANA. 1.ª ed., junho de 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVAA.. Atlântico Imaginado: fronteiras, migrações e encontros. Ministerio de Trabajo y Inmigración. 2012

 
Campus d'excel·lència internacional U A B