Recursos per a la redacció

A continuació proposem alguns recursos que són útils per a la redacció en l'àmbit de l'administració i la gestió. Cliqueu les imatges per accedir als recursos.

Redacció de documents de l'àmbit de la gestió i de l'administració (cartes, resolucions, memòries, certificats, convocatòries de reunió, etc.).

esquema_carta

Com redactar informes (què és un informe, quins tipus hi ha, quines característiques presenta, com es redacta...).

informe argumenta

20 recomanacions per redactar bé: guia breu per redactar continguts acadèmics d'acord amb els estàndards de qualitat universitària (escrits tècnics, redacció de pàgines web institucionals...). 

20 recomanacions per redactar bé

Manual d'estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès (proveeix d'un conjunt de normes i criteris comuns i homogenis per a la redacció de documents en anglès propis de l'àmbit universitari).

Manual d'estil interuniversitari

Nomenclatura universitària (conté una llista multilingüe de termes en català, anglès i castellà que pertanyen al context específic de la UAB i que s’hi s’utilitzen amb freqüència).

Nomenclatura universitària

 

Glossari de l’espai europeu d’educació superior (les paraules clau per entendre l’EEES). Recull multilingüe català, castellà, anglès i francès.

Glossari_EEES

Guia per a l’ús no sexista del llenguatge (el document ofereix un conjunt de recursos o estratègies lingüístiques en l'ús del català, castellà i anglès per evitar, sempre que sigui possible, el masculí com a genèric i incorporar d'aquesta manera la presència de les dones en els textos redactats).

Guia ús no sexista

Majúscules i minúscules (recull d'orientacions pràctiques per a l'escriptura correcta d'aquests aspectes formals).

Majúscules i minúscules

Els signes de puntuació (el manual explica l’ús de cada signe amb l’ajuda d’exemples).

signes_puntuació

Mapes conceptuals (I). Lexipedia és un diccionari visual que dóna els resultats com una xarxa semàntica. podem fer-hi cerques en anglès, alemany, castellà, francès, holandès i italià. Les definicions són en anglès i conté so.

Mapa conceptual I

Mapes conceptuals (II). Text 2 Mind Map és un conversor de textos a mapes conceptuals. Treballa a partir d’una llista estructurada de paraules. 

Mapa conceptual II

Campus d'excel·lència internacional U A B