Intercanvis lingüístics en línia


A continuació trobareu material (guia de suport, fitxes d'activitats estructurades, pautes d'autoavaluació...) per poder realitzar intercanvis lingüístics de manera autònoma. Disposeu del material en català o en anglès:

Material en català English Files
Guia de suport a l'aprenentatge lingüístic. La Guia és un recurs adreçat a les persones que formen part d'un programa d'intercanvi lingüístic i proporciona als dos membres de la parella lingüística una bateria d'idees, orientacions i propostes amb la qual puguin gestionar de forma autònoma les trobades. Language Exchange Support Guide. The Guide is a resource for everyone involved in a language exchange programme and it aims to provide those taking part in a language exchange with a range of ideas, guidelines and suggestions, so that they can conduct their conversation sessions independently.
Guió per a l'activitat d'intercanvi lingüístic Online Catalan-English Language Exchanges Programme
Fitxa per a la sessió introductòria. Guió per a la primera sessió de l’activitat (presentacions dels alumnes, consells per a l’intercanvi, etc.). Worksheet Introductory Session. Script for the first session of the activity (student presentations, exchange advice, etc.).
Fitxa 1. Maneres de viure  Worksheet 1. Ways of Living
Falsos amics: parelles de falsos amics False friends activity
Fitxa extra 1. La meva parella lingüística (nivell B1). Additional Worksheet 1. My language pair (level B1).
Fitxa extra 2. Fem vacances (nivell B1). Additional Worksheet 2. Let's go away (level B1).

 

Campus d'excel·lència internacional U A B