Cursos virtuals

Durant el curs 2019-2020 el Servei de Llengües ofereix la possibilitat d’aprendre diverses llengües de manera virtual mitjançant dues plataformes. A continuació t’ho expliquem:

Llengües a Distància amb Dexway

Dexway image

Podràs estudiar les llengües següents: alemany (del nivell A1 al C1 del MECR), anglès (del nivell A1 al C1), espanyol (del nivell A1 al C1), francès (del nivell A1 al C1), portuguès del Brasil (nivells A1 i A2), italià (nivells A1 i A2) i rus (nivells A1 i A2). Les hores de dedicació són les següents:
- els nivells A1 i A2 estan dividits en dos cursos cadascun, de 40-50 hores (80-100 hores per nivell).
- els nivells B1, B2 i C1 estan dividits en tres cursos cadascun, de 40-50 hores (120-150 hores per nivell).

El Servei de Llengües ofereix llicències d'ús lliure (sense tutorització i sense avaluació) de dotze mesos de durada des del moment de formalització de la matrícula.

Català a Distància amb Parla.cat 

Parla

La plataforma ofereix una proposta formativa que s’organitza en quatre nivells d’aprenentatge: bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2) i suficiència (C1). Cada nivell està organitzat en tres cursos. Cada nivell requereix, aproximadament, 150 hores de feina a la plataforma. Els aprenents gaudeixen de dues hores d'atenció telemàtica per part del professorat del Servei de Llengües.

El Servei de Llengües proposa dos períodes de formació amb la plataforma:
- del 8 d'octubre de 2019 al 31 de gener de 2020
- del 18 de febrer de 2020 al 31 de maig de 2020

 

 

Consulteu els preus de les llicències al web del Servei de Llengües.

El Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües del Consell d'Europa és el document que estableix les bases d'un sistema europeu comú d'aprenentatge i avaluació de segones o terceres llengües. Els objectius i continguts en aquest àmbit es distribueixen en sis nivells que són referents comuns per valorar el domini de les llengües. Aquí podeu descarregar-vos la graella, per a l'autoavaluació, amb els sis nivells i les cinc destreses lingüístiques en diverses llengües.

Campus d'excel·lència internacional U A B