Cartografia 2015

CARTOGRAFIA DE BRIÒFITS. PENÍNSULA IBÈRICA I ILLES BALEARS Cartografia virtual que permet a les persones usuàries consultar i visualitzar sobre un mapa la distribució de les diferents espècies de briòfits referides a una quadrícula UTM 10x10. Al costat del mapa es mostra una fitxa de l’espècie amb informació sobre la seva presència en les diferents províncies, l’ecologia, el grau d’amenaça, observacions d’interès, l'autoria del mapa i una làmina que il·lustra els caràcters més destacables del tàxon. Cada any es treballen unes determinades espècies i els resultats van apareixent a la WEB (Llistat d'espècies cartografiades), també es realitzen les actualitzadions oportunes. [+inf.]

 


                       

 

FBI II portada FBI II int2 FBI II int1

BRUGUÉS, M. & GUERRA, J. (eds.)  2015.  Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II, pp. 357. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia. [+inf.]

 

 


   
 Check hepat  check molses
 CATÀLEGS D'ANTOCEROTES I D'HEPÀTIQUES  CATÀLEGS DE MOLSES

 


 

 

Darrera actualització: 15-01-2018

 
Diseny i manteniment d'aquesta WEB: Elena Ruiz  

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B