Recerca


 

1.- CARTOGRAFIA DE BRIÒFITS. PENÍNSULA IBÈRICA I ILLES BALEARS

2.- FLORA BRIOFÍTICA IBÉRICA

3.- BANC DE DADES DE BIODIVERSITAT DE CATALUNYA. BRIÒFITS

4.- ATLAS Y LIBRO ROJO DE LOS BRIÓFITOS AMENAZADOS DE ESPAÑA

5.- ESTUDIS SOBRE L 'ESTAT DE CONSERVACIÓ D'ESPÈCIES AMENAÇADES DE BRIÒFITS DE LA PENÍNSULA IBÈRICA, CATALUNYA I ILLES BALEARS

 


 

 

1.- CARTOGRAFIA DE BRIÒFITS. PENÍNSULA IBÈRICA I ILLES BALEARS

Responsables: Montserrat Brugués i Rosa M. Cros
Entitat: Institut d'Estudis Catalans

Aquest és un projecte de l’Institut d’Estudis Catalans que es va iniciar l’any 1983 amb l’objectiu d’elaborar mapes de distribució geogràfica d'espècies de molses i hepàtiques de la península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, les Açores i Madeira. Cada volum consta de cinquanta mapes en què figuren les localitats segons la quadrícula UTM de 10x10, acompanyats d'un text explicatiu en català i en anglès. Se n'han publicat quatre fascicles.

CASAS, C., BRUGUÉS,M., CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1985. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 1:1-50. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.

CASAS, C., BRUGUÉS,M., CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1989. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 2:51-100. Institut d'Estudis Catalans & Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona.

CASAS, C., BRUGUÉS,M., CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1992. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 3:101-150. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.

CASAS, C., BRUGUÉS,M., CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1996. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 4:151-200. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.

L’any 1996 es va aturar la publicació de fascicles i quan, l’any 2009, es reprèn aquest projecte es fa reduint-ne l’àrea d’estudi a la península Ibèrica i les Illes Balears i a través d’una aplicació digital interactiva que permet les persones usuàries consultar i visualitzar sobre un mapa, per Internet, la distribució de les diferents espècies de briòfits. Juntament amb el mapa apareix una fitxa amb informació sobre l’espècie consultada, com ara sinònims, la presència en les diferents províncies, l’ecologia, el grau d’amenaça i observacions d’interès, així com una làmina que il·lustra els caràcters més destacables del tàxon, l'autoria del mapa i la data d'actualització.

Cartografia 

El nombre d'espècies cartografiades anirà augmentant progressivament en els propers anys: Llistat d'espècies cartografiades.

S’agrairia que les persones que fessin ús de la informació oferta en aquest programa el citessin com a recurs electrònic de la manera següent:

Autors mapa. Any de la consulta. Tàxon consultat. In: Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic a http://briofits.iec.cat.

INICI

 


 
2.- FLORA BRIOFÍTICA IBÉRICA

Entitat: DGICYT
Data d'Inici: 1997

La Flora Briofítica Ibérica (FBI) és un projecte que es va iniciar el 1997, promogut per la Sociedad Española de Briología (SEB) i finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Aquest projecte té per finalitat publicar, en sis volums, les espècies de molses de la península Ibèrica i les illes Balears. Flora Briofítica Ibèrica inclou projectes de diverses universitats espanyoles. També es publiquen en fascicles aquelles famílies o gèneres dels quals s’ha acabat les revisions taxonòmiques i les il·lustracions, i que formaran part dels volums que es publicaran quan estiguin enllestides les monografies corresponents a tot el volum.

En el nostre projecte hi participen tots els membres del laboratori de Briologia de la UAB (R. M. Cros, M. Brugués, E. Ruiz, A. Barrón i I. Granzow de la Cerda) i investigadors d’altres centres com ara F. Puche (Universitat de València), C. Sérgio (Universidade de Lisboa), J. Muñoz (Jardín Botánico de Madrid - CSIC), M. Infante i P. Heras (Museo de Ciencias Naturales de Álava).

INICI

 

 


 

 
3.- BANC DE DADES DE BIODIVERSITAT DE CATALUNYA. BRIÒFITS (BrioCat)

Responsables: Montserrat Brugués i Rosa M. Cros
Entitat: Departament de Medi Ambient i Universitat de Barcelona
Data d'Inici: 2005

El Banc de Dades dels Briòfits de Catalunya (BrioCat) forma part del projecte de Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC) i recull la bibliografia especialitzada sobre briòfits (molses, hepàtiques i antocerotes) i totes les citacions que apareixen en aquesta bibliografia dins el marc territorial de Catalunya. També hi queda enregistrada la informació taxonòmica, ecològica, corològica, fitosociològica, etc., del tàxon, sempre que aquestes dades figurin en el treball.

Home BrioCat 

Mapa BrioCat

INICI

 

 

 


 

 

4.- ATLAS Y LIBRO ROJO DE LOS BRIÓFITOS AMENAZADOS DE ESPAÑA

Coordinación general: Ricardo Garilleti (Universidad de Valencia)
Entitat: DGMNPF del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

 

INICI

 

 

5.- ESTUDIS SOBRE L 'ESTAT DE CONSERVACIÓ D'ESPÈCIES AMENAÇADES DE BRIÒFITS DE LA PENÍNSULA IBÈRICA, CATALUNYA I ILLES BALEARS

Coordinación general: Montserrat Brugués i Llorenç Sáez
Entitat: Institució Catalana d'Història Natural

 

INICI

 


 

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B