Herbari BCB


 

Conservadores: Dres. Rosa M. Cros y Montserrat Brugués

44.300 espècimens de molses
11.200 espècimens d'hepàtiques

Holotypus: Acaulon casasianum Brugués & H.A.Crum, Acaulon dertosense Casas, Sérgio, Cros & Brugués, Acaulon fontiquerianum Casas & Sérgio, Goniomitrium seroi Casas, Orthotrichum comosum F. Lara, R. Medina & Garilleti.

Isotypus: Orthotrichum handiense F.Lara, Garilleti & Mazimpaka, Orthotrichum ibericum F.Lara & Mazimpaka, Orthotrichum macrocephalum F.Lara, Garilleti & Mazimpaka, Orthotrichum vittii F.Lara, Garilleti & Mazimpaka

Paratypus: Orthotrichum casasianum F.Lara, Garilleti & Mazimpaka

Acalon cas Acaulon font Orthotrichum

Acaulon casasianum Brugués & Crum

Acaulon fontiquerianum Casas & Sérgio

Orthotrichum handiense F. Lara, Garilleti & Mazimpaka

A la Unitat de Botànica del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona hi ha l’herbari de Briòfits BCB.

Aquest herbari es va iniciar l’any 1971, poc després de la fundació de la UAB. Creu Casas, catedràtica de Botànica aleshores, hi va incloure totes les seves recol·leccions des de l’any 1942, entre les quals abundaven els exemplars de Catalunya, principalment dels Pirineus, el Montseny, Montserrat i Prades, així com de l’illa de Mallorca. En aquell moment, també van passar a formar part de l’herbari les recol·leccions fetes per M. Losa i P. Montserrat a Cantàbria i a Menorca, la col·lecció d’intercanvi SEM (Société d’Échanges des Muscinées) i altres mostres procedents d’intercanvis amb altres briòlegs europeus i americans.

Des de 1971, Creu Casas, Rosa M. Cros i Montserrat Brugués han anat millorant i enriquint aquest herbari. Això ha estat possible gràcies a la gran tasca recol·lectora i d’estudi de noves àrees tant del territori peninsular com de l’insular. L’herbari BCB ha augmentat per les donacions de l’herbari de Seró, el qual incloïa l’exsiccata Dismier, l’herbari de Vives, amb material bàsicament de Catalunya, i l’herbari d’hepàtiques de J. Muñoz.

Els exemplars estan a dins de sobres etiquetats i numerats, disposats en plecs també numerats i inclosos a les caixes d’herbari. Aquestes caixes estan ordenades alfabèticament. L’any 1997 es va acabar el procés d’informatització de l’herbari, imprescindible perquè la consulta fos àgil.

Com un annex de l’herbari BCB, hi ha la col·lecció Brioteca Hispánica, amb uns 2300 espècimens, resultat d’un intercanvi de mostres entre briòlegs espanyols que es va iniciar l’any 1970. Les mostres estan numerades per ordre de recepció i no alfabèticament.

Gonomitrium seroi Casas

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B