Els llibres electrònics de les biblioteques UAB els podeu trobar per mitjà del Cercador de les Biblioteques de la UAB.

En aquesta web els trobareu agrupats per grans grups de matèries dins els àmbits temàtics de dret, economia i empresa, polítiques, sociologia i diccionaris i enciclopèdies.

Llibres a prova

Podeu consultar també els  Llibres a prova (compra basada en l'evidència): accés gratuït de les editorials Springer i Wiley a una selecció dels e-books publicats des del 2012 al 2018. Un cop finit el termini d'accés gratuït, el Servei de Biblioteques, segons les estadístiques d'ús, farà l'adquisició definitiva dels documents.

Springer:

Wiley:

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta.jpg

Campus d'excel·lència internacional U A B