RECULL DE RECURSOS, EINES I REFLEXIONS PER A L’AVALUACIÓ FORMATIVA

Ens poden ajudar les tecnologies a una avaluació formativa sostenible?

Una de les tasques dels docents és la d'avaluar l'estudiant universitari en el marc d'una assignatura que ha d’impartir durant un període determinat. La institució li requereix una qualificació final en format quantitatiu que es veurà recollida en l'expedient acadèmic. Més enllà d'aquesta nota numèrica avaluar l'aprenentatge de l'estudiant implica dissenyar un seguit de dinàmiques i activitats d'aprenentatge que ja poden ser avaluatives, fer un seguiment del procés, el progrés i el producte, implica un diàleg constant amb l'estudiant (individualment o  en grup) entorn els continguts, objectius i competències pròpies de la matèria i transversals,...

Per tant, es requereix temps i estratègies d'anàlisi. Estratègies que impliquen recursos avaluatius, recollida de dades, anàlisi de la informació, retroalimentació, diàleg, heteroavaluació, autovaluació,... Arribats a aquest punt (avaluació formativa, quantitativa i qualitativa amb feedback, feedforward i autoregulació,...) el docent es troba amb un seguit de limitacions que potser les tendències tecnològiques poden ajudar a minvar.

El present projecte es proposa identificar i analitzar recursos tecnològics que poden ser usats en l'avaluació de l'estudiant.

com_avaluo_1.png

Campus d'excel·lència internacional U A B