La UAB deixa enrere 50 anys de trajectòria en els que, a banda de l’activitat didàctica i de recerca, ha anat consolidant un fons d’art molt divers a partir de compres, donacions i/o cessions.

El parc d’escultures del campus és l’exemple més evident, amb obres d’artistes reconeguts com ara Miquel Navarro, Andreu Alfaro, Perejaume o Jordi Benito. A més, disposa d’un conjunt de pintures i obres gràfiques d’artistes distingits com ho són Robert Llimós o Josep Maria Subirachs, entre altres figures destacades. Aquestes peces es valoren positivament com a patrimoni de la institució, tot incrementant el prestigi de la comunitat educativa.

Tanmateix, aquestes obres conviuen amb altres tipus de manifestacions que passen més desapercebudes i que, podem assegurar, es troben fora de circuit de l’art. Són peces que es caracteritzen per l’absència de la marca d’artista (o de marca artística) i es desconeix la forma d’ingrés a la col·lecció de la institució. Aquestes obres inexplorades i anònimes, s’han mantingut al marge de l’usuari i han estat privades de rellevància; és per això que en aquesta ocasió es converteixen en l’objecte d’interès d’aquesta exposició.

ART apART ens parla, precisament, d’aquest altre tipus d’art situat fora del circuit comercial, i que molt sovint queda al marge de ser exposat. Es tracten de les peces més indomables de la col·lecció, que defugen de les normes que regeixen l’art actual. Art apART és una doble exposició, d’una banda fa ressorgir de les entranyes de la institució unes peces mai vistes i, d’altra banda, posa en entredit el sistema de l’art. En aquesta mostra hi ha una clara vocació didàctica perquè, a partir del diàleg que estableix amb altres produccions d’artistes de renom, s’aconsegueix incitar a la reflexió entorn els criteris de valor que justifiquen l’art.

Us convidem a sotmetre a debat les normes pròpies del circuit artístic i, sobretot, a reivindicar el llegat institucional menys reconegut, de la mà d’aquelles obres que rebutgen la fórmula convencional i que, conseqüentment, es troben fora de circulació. Unes obres que s’escapen. Unes obres que es troben “a part”.

Campus d'excel·lència internacional U A B