El projecte "ArqueoKurd" parteix de l’estudi de les primeres societats agrícoles i ramaderes y de les principals transformacions associades a la organització social i econòmica d’aquests grups en unes àrees geogràfiques diverses, però complementàries, com són la vall del Tigris i els Zagros.

Els treballs parteixen d'un enfocament interdisciplinari, dinàmic i geogràficament ampli centrat en l'estudi de les ocupacions prehistòriques recents des del XI al I mil·lenni cal BC. La realització de diverses excavacions arqueològiques dels darrers caçadors- recol·lectors, i la identificació de llargues seqüències de l'Edat del Bronze permeten potenciar la visió diacrònica de la història d'aquests grups humans en la seva gestió d’un territori concret i la interrelació amb altres grups. tres grans objectius generals i al seu torn mútuament indispensables:

1 Avançar en la comprensió de l’estructura social present en els processos de canvi situats a l'arrel de la neolitització i de l'aparició de les primeres ciutats.

2 Donar continuïtat a l'excavació i estudi de diversos jaciments de dues zones diferents de el Nord de Mesopotàmia: la vall mitjana del riu Tigris (Erbil) i el peudemont de la zona del Zagros (Vall de Diana, Soran).

3 Desenvolupar una dinàmica d'investigació interdisciplinar en un context d'intensa col·laboració amb equips nacionals i internacionals (Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya, Espanya; Centre Nationale de Recherche Scientifique CNRS, França; Universitat Salahaddin i Direcció General d'Antiguitats de Kurdistan, Iraq).

S’han traçat un seguit d’objectius específics que es poden desglossar en:

Línia 1: Estudi de la transformació del poblament: urbanisme i demografia.

Línia 2: Establiment d'una cronoestratigrafia sòlida per al nord-est del Tigris.

Línia 3: Estudi dels processos de treball.

Línia 4: Estudi de la gestió i explotació dels recursos naturals.

Línia 5: Estudi de les xarxes d'intercanvi de productes i idees.

Dels objectius marcats es desprèn, doncs, la necessitat de dur a terme diferents campanyes de prospecció, excavació i estudi de materials arqueològics tant d'excavacions pròpies a Gali Chnar, Banahilk, Gird Lashkir com en d'altres jaciments fruit de la col·laboració amb múltiples equips presents a la zona.

Campus d'excel·lència internacional U A B