Experience History

The following is a presentation of Service Learning experiences that have been carried out at the UAB as part of subjects, placements, or a Bachelor’s or Master’s Degree Final Project:

Històric d'assignatures o pràctiques ApS

Titulació Assignatura Nom del projecte ApS Entitats col·laboradores Professorat implicat
Periodisme

Semiòtica de la comunicació de masses

Comunicació Intercultural

Comunicació i Educació

Producció Periodística Multiplataforma

Innovative educational and media practices for an inclusive and participatory Europe Bridging the gap between university and non-formal education  Amalgama 7

Rosario Lacalle 

Cristina Pujol 

Núria Simelio 

Jose María Perceval

Educació Primària Projecte lingüístic de centre i plurilingüisme  Pràcitques lingüístiques i culturuals inclusives

LECXIT (Lectura per a l’èxit educatiu) 

Fundació Jaume Bofill 

Claudia Vallejo 

Emilee Moore 

 

Històric de TFG o TFM ApS

Titulació TFG o TFM Nom del projecte ApS Entitats col·laboradores Professorat implicat
         
Campus d'excel·lència internacional U A B